You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinensskydd är en viktig del av skyddet av patientens mikroklimat, en term för fukt och temperatur vid kontaktytan mellan patientens hud och ytan.

Mikroklimatsbehandling är en väsentlig faktor för att bibehålla patientens hudintegritet, vilket kan bidra till att åtgärda incidensen av fuktskador och dämpa trycksårsutvecklingen.

Dri-FloTM underlägg låter vätska passera till mittlagret så att fukten hålls borta från patientens hud.

Dri-FloTM underlägg är starka nog att användas som draglakan och eliminerar därmed behovet av ytterligare sänglinne.