You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Inkontinent

Inkontinent

Den almindelige udfordring i plejemiljøer

Inkontinensbeskyttelse er afgørende for at sikre værdig pleje. Længerevarende fugteksponering mod huden kan øge risikoen for komplikationer såsom inkontinens relateret til dermatitis (IAD) og hudskader relateret til urin- eller fæceseksponering1. Det forårsager betydeligt ubehag hos plejemodtageren og kan også være tidskrævende og dyrt at behandle2. Vores løsninger kan hjælpe jer med at holde plejemodtagerens hud tør hele døgnet rundt og dermed sikre, at plejemodtageren hele tiden føler sig godt tilpas og at fugteksponering mod huden holdes på et minimum. Vores Dri-Flo Underpads lader væske trænge ind til et mellemlag, så fugten holdes væk fra plejemodtagerens hud. Dri-Flo Underpads er desuden stærke nok til at blive brugt som stiklagen, hvilket eliminerer behovet for ekstra sengelinned.

Referencer:

1. Beeckman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015. Kan downloades fra www.woundsinternational.com. Hentet November 2017

2. Doughty D, Junkin J, Kurz P et al. Incontinence-associated dermatitis. Consensus statements, evidence-based guidelines for prevention and treatment, current challenges. J WOCN 2012; 39(3): 303-15.