You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatriske senge

Bariatriske senge

Arjo tilbyder en række hospitalssengesystemer, der er udviklet til overvægtige plejemodtageres specifikke behov. De kan anvendes af plejemodtagere, som vejer op til 454 kg (1000 lbs), og de er kompatible med en række terapeutiske støtteoverflader til immobile, kritisk syge overvægtige plejemodtagere.