This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Bariatriske senge

Bariatriske senge

Arjo tilbyder en række hospitalssengesystemer, der er udviklet til overvægtige plejemodtageres specifikke behov. De kan anvendes af plejemodtagere, som vejer op til 454 kg (1000 lbs), og de er kompatible med en række terapeutiske støtteoverflader til immobile, kritisk syge overvægtige plejemodtagere.