You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Forebyggelse af trykskader

Forebyggelse af trykskader

En omfattende portefølje, der er udviklet til at håndtere plejemodtagerresultater ved at hjælpe med at forebygge og håndtere de komplikationer, der er relateret til manglende mobilitet.

Arjos portefølje af produkter til forebyggelse af trykskader (PIP; Pressure Injury Prevention) omfatter højt specialiserede terapeutiske senge, helmadrassystemer og en række andre trykfordelende madrasser.

Vores udvalg af trykfordelende underlag, herunder topmadrasser og helmadrassystemer, er udviklet til at bidrage til at forhindre samt at behandle tryksår.