You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Integrerede sengesystemer

Integrerede sengesystemer

Løsninger til medicinske/kirurgiske senge, der er udviklet med fokus på plejemodtager og plejegiver, sikkerhed og risikostyring, kliniske resultater samt ubesværet brug og service.

Vores sengeløsninger omfatter profilsenge, bariatriske senge til plejemodtagere, hvis vægt overstiger den sikre arbejdsbelastning for hospitalssenge, samt behandlingssenge, der hjælper med at forebygge og behandle tryksår og lungekomplikationer.

Når man vælger de rigtige hjælpemidler og planlægger plejemodtagerens sengeområde på effektiv vis, kan det have positive økonomiske effekter på lang sigt.