You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hospitalssenge

Hospitalssenge

Det vigtige grundlag for plejemodtagertrivsel

Uanset om en plejemodtager er indlagt til korterevarende behandling eller længerevarende rehabilitering, er sengen et centralt aspekt i den daglige pleje. Den er udviklet til at give et sikkert plejemiljø, hvor hvile og rehabilitering er både sikkert og terapeutisk.