You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Om os

Vores arbejde er baseret på ægte interesse i menneskers helbred og trivsel, og det bidrager til et bæredygtigt sundhedssystem – altid med fokus på mennesket.

Arjo er en global leverandør af medicinsk udstyr og hjælpemidler, serviceydelser og løsninger, der forbedrer hverdagen for mennesker med nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer. Vi skaber værdi ved at forbedre de kliniske resultater for plejemodtagere og muliggøre et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet. Dermed bidrager vi til et bæredygtigt sundhedssystem – altid med fokus på mennesket.

Vores primære kunder er private og offentlige institutioner inden for akut pleje og langvarig pleje. Vores tilbud omfatter produkter og løsninger til plejemodtagerhåndtering, hygiejne, desinfektion, plejesenge, hospitalssenge, forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) og diagnostik. Vi tilbyder også serviceydelser såsom kurser i forbindelse med produktsalg.

Vi sælger produkter og løsninger i over 100 lande, opdelt i tre geografiske områder: Nordamerika, Vesteuropa og Resten af verden. Vi er næsten 6.000 ansatte over hele verden, og vores hovedkontor ligger i Malmø i Sverige.