You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Hygiejne lifte

Hygiejne lifte

Arjos hygiejneprodukter bidrager til at reducere arbejdsbelastningen, øge effektiviteten og forbedre livskvaliteten for plejemodtagere.

Daglig hygiejne
Udvalget af produkter til brusebad, toilet og vask sørger for sikre og effektive daglige hygiejnerutiner for hele spektret af plejemodtagermobilitet. Brugervenlige hjælpemidler giver et optimalt niveau af støtte og aktivering på hvert enkelt mobilitetsniveau og sikrer ergonomisk rigtige forhold for plejepersonalet.

Badning og velbefindende
Badesystemer fra Arjo sikrer et optimalt miljø, der bidrager til pleje af høj kvalitet og gode arbejdsbetingelser under hele den assisterede badecyklus. Vi leverer fleksible løsninger, der opfylder behovene for sikkerhed og komfort inden for centrale badeområder.

Behandling af forbrændinger
Fælles for alle Arjos produkter til behandling af forbrændinger er, at de kan løse den vanskelige opgave med at forflytte og transportere en plejemodtager fra seng til bad. Arjos behandlingsbade giver jer mulighed for at få gavn af fordelene ved nedsænkning i vand. Varmt vand er smertelindrende, og opdriften hjælper med at bevæge lemmerne.