You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Arjo Sound

Badetilsætningsmiddel til Hydrosound.

Arjo Sound er beregnet til at fremme de rensende effekter af vores Hydrosound renseterapi ved at bidrage til at opløse olie og snavs, samtidig med at det forhindrer, at olien og snavset sætter sig på huden eller badet igen.

Arjo Sound indeholder også et antimikrobielt middel, der forhindrer bakterievækst, samt andre ingredienser, der hæmmer lugt.

Indeholder hudplejemidler og naturlig eukalyptusolie.
Beregnet til at bidrage til at opløse olie og snavs, fremmer effekterne af Hydrosound funktionen og bidrager til at forhindre, at olien og snavset sætter sig på huden eller badet igen.

Fugtgivende
Arjo Sound indeholder plejemidler, blandt andet naturlig eukalyptusolie, der giver en nænsomt fugtgørende effekt.

Antimikrobiel, modvirker lugt
Arjo Sound indeholder et antimikrobielt middel, der bidrager til at forhindre bakterievækst, samt ingredienser, der bidrager til at hæmme lugt.

Bionedbrydelig sammensætning. Leveres i genanvendelig emballage.

Tekniske oplysninger

Farer

Dette produkt indeholder ingen skadelige stoffer og kræver ikke klassificering i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH).
Farlige egenskaber:
Produktet kan irritere øjne og slimhinder.

Sammensætning/indholdsstoffer

StofferCAS-NrVægt %Symbol/risikosætninger
Farlige stoffer  
 ---
Andre stoffer  
Polysorbat 209005-64-530-60-
Propylenglycol57-55-61-3-
Eukalyptusolie8000-48-40,15-
DMDM hydantoin6440-58-00,15-
Triclosan3380-34-50,10-
Vand-op til 100 %-

Førstehjælpsforanstaltninger

IndtagelseDrik store mængder vand, ring efter lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
IndåndingSøg frisk luft, hvis der opstår symptomer.
I øjneneFjern eventuelle kontaktlinser, skyl med lunkent vand i et par minutter, og søg læge, hvis der opstår symptomer.

Brandsikkerhed

Produktet er ikke brandfarligt.
BrandslukningTilpas til omgivende forhold/materialer.
Personlige foranstaltningerBrug egnede personlige værnemidler, tøj og iltmaske.

Utilsigtet spild

Personlige foranstaltningerUndgå kontakt med øjnene.
Miljømæssige forholdsreglerIndsaml og opbevar det spildte materiale i en kemisk sorbent (f.eks. kiselguhr, savsmuld). Små mængder kan skylles med vand.

Håndtering og opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.

Eksponering/personlig beskyttelse

Se afsnit 7.

Fysiske og kemiske egenskaber

Udseendeklar væske
pH-værdi7,0
Antændelighedikke brandfarlig
Flammepunktingen
Vandopløselighed100 % organiske opløsningsmidler

Toksikologi

Akutte virkningerse afsnit 3
Indtagelsese afsnit 3
Indåndingse afsnit 3
Kontakt med hudense afsnit 3
I øjnenese afsnit 3

* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark