You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Arjo Sound

Badtillsats för Hydrosound.

Arjo Sound är framtaget för att förstärka de rengörande effekterna hos Hydrosound-terapin genom att lösa upp och ta bort olja och smuts, och förhindra att den återdeponeras på huden och badet.

Arjo Sound innehåller även ett effektivt antimikrobiellt medel som förhindrar bakterietillväxt samt andra beståndsdelar som förhindrar dålig lukt.

Innehåller hudvårdande ingredienser och naturligt framställd eukalyptusolja.
Framtaget för att förstärka de rengörande effekterna hos Hydrosound-terapin genom att lösa upp och ta bort olja och smuts, och förhindra att den återdeponeras på huden och badet.

Fuktgivande
Arjo Sounds vårdande ingredienser, bland annat den naturliga eukalyptusoljan, ger en mild återfuktning.

Antimikrobiell formula som förhindrar dålig lukt
Arjo Sound innehåller ett antimikrobiellt medel som förhindrar bakterietillväxt samt andra beståndsdelar som förhindrar dålig lukt.

Biologiskt nedbrytbar formula. Säljs i återvinningsbara förpackningar.

Teknisk information

Faror

Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och kräver inte klassifikation enligt EG-förordning 1907/2006 (REACH).
Viktiga farliga egenskaper:
denna produkt kan irritera ögon och slemhinnor.

Sammansättning/beståndsdelar

ÄmnenCAS-nrVikt-%Symbol/R-fraser
Farliga ämnen  
 ---
Andra ämnen  
Polysorbat 209005-64-530-60-
Propylenglykol57-55-61-3-
Eukalyptusolja8000-48-40,15-
DMDH-hydantoin6440-58-00,15-
Triklosan3380-34-50,10-
Vatten-upp till 100 %-

Åtgärder för första hjälpen

FörtäringDrick mycket vatten och ring efter läkare vid symptom.
InandningAndas in frisk luft vid symptom.
I ögonenTa bort kontaktlinser, skölj med ljummet vatten i några minuter och sök läkarvård vid symptom.

Brandsäkerhet

Denna produkt är inte brandfarlig.
BrandsläckareAnpassa efter omgivande förhållanden/material.
Personliga försiktighetsåtgärderBär lämpliga personliga skyddskläder och använd syrgasmask.

Oavsiktligt spill

Personliga försiktighetsåtgärderFörhindra kontakt med ögon.
Miljömässiga försiktighetsåtgärderSug upp materialet i ett vätskebindande material (t.ex. kiselgur eller sågspån). Små kvantiteter kan sköljas bort med vatten.

Hantering och förvaring

Förvara produkten vid rumstemperatur.

Exponering/personskydd

Se avsnitt 7.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseendeklar vätska
pH-värde7,0
Brandfarlighetej brandfarligt
Flampunktingen
Vattenlöslighet100 % organiska lösningsmedel

Toxikologi

Akuta effekterse avsnitt 3
Förtäringse avsnitt 3
Inandningse avsnitt 3
Hudkontaktse avsnitt 3
I ögonense avsnitt 3

Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på din marknad med din lokala säljare.