You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatriska sängar

Bariatriska sängar

Arjo tillhandahåller ett sortiment av sjukhussängramar utformade för att uppfylla bariatriska patienters specifika behov. De är lämpade för patienter som väger upp till 454 kg (1 000 lbs) och kan användas tillsammans med en rad olika terapeutiska madrasser för orörliga och allvarligt sjuka, bariatriska patienter.