You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Citadel Plus Bariatric Care System

Upprätthåller värdigheten för storvuxna patienter

Det är viktigt för vårdpersonalen att upprätthålla patienternas värdighet. Detta gäller särskilt storvuxna patienter som blir obekväma av den extra uppmärksamhet och det upplevda stigma som är kopplat till användandet av särskild bariatrisk utrustning på sjukhuset.

Citadel Plus sängsystem för bariatriska patienter är utformat så att det liknar andra sängar som används i vårdmiljön i syfte att upprätthålla patienternas känsla av värdighet, samtidigt som det har de funktioner som vårdpersonalen behöver för att hantera patienter som väger upp till 454 kg (1 000 lbs).

Citadel Plus ger en flexibel, säker och effektiv patientvård
Sängen är centrum för vården under en sjukhusvistelse och utgör en plattform för patientens återhämtning, samtidigt som den minskar skaderisken för patient och vårdpersonal. Citadel Plus är anpassad för sjukhus med de högsta säkerhets- och effektivitetskraven på sängar och behandlingsytor.

Säkerhet för patienter och vårdpersonal

Power Drive*
• Underlättar transport av patienter som väger upp till 454 kg (1 000 lbs) beroende på sjukhusets rutiner.
• Kan minska risken för arbetsrelaterade skador och förbättra effektiviteten.

VariZone-detektering av patientrörelser och urstigning
Kan ställas in för att avge ett larm och upptäcka när patienten utför oönskade rörelser. Systemets känslighet kan justeras och skräddarsys för varje patient.

Klämskyddssystem (Anti-Entrapment System)
AES detekterar hinder under sängbotten vid höjdinställning av sängen och stoppar sängens nedåtrörelse för att förhindra personskador eller skador på övrig utrustning.

SafeSet*
Tillhandahåller visuella varningar om 4 olika säkerhetstillstånd för sängen, så att personalen kan upprätthålla en säker miljö för patienter med förhöjd fallrisk:
• sidogrindsläge
• bromsstatus
• höjning och sänkning av säng
• huruvida VariZone är aktiverat

Nyckelfunktioner och fördelar för Citadel™ Plus bariatrisk säng

Ställbar bredd och längd
• Citadel Plus har 3 val för utökad bredd. Ställbar bredd och längd ger flexibel anpassning efter patienter med olika storlek och möjliggör enklare passage genom dörröppningar och in i hissar under transport. Breddjusteringen kan användas även under strömavbrott.

Integrerad våg
• Våg med digital display för upp till 454 kg (+/- 500 g). Med hjälp av funktionen för automatisk kompensering kan objekt läggas till eller avlägsnas utan att patientens viktavläsning påverkas. Patientvikten visas endast under 10 sekunder för att upprätthålla patientens värdighet.

Vinkel för sängens huvudände
• Digital visning av vinkeln för sängens huvudände ger tydlig information för att hjälpa vårdpersonalen med lämplig patientplacering. En automatisk paus vid 30 graders höjning av huvudänden påminner vårdpersonalen när denna viktiga vinkel har nåtts.

Sittposition med en knapptryckning
• Citadel Plus kan justeras till sittposition så att ben och bål hissas ned för ökad patientkomfort.

Tryckfördelning*
• AtmosAirTM Plus är speciellt utformad för Citadel Plus och ger skydd mot trycksår för storvuxna patienter. SAT™-tekniken säkerställer att madrasstrycket automatiskt anpassas efter patientens rörelser.

Hantering av mikroklimat*
• Skin IQ® 1000 Microclimate Manager (MCM) är en enkel och effektiv lösning för hantering av hudens mikroklimat hos bariatriska patienter som väger upp till 454 kg (1 000 lbs).

Standardiserar effektiviteten
• Genom konsekvent teknikanvändning ger många funktioner och tillbehör i produktserierna Enterprise® och Citadel möjlighet till stordriftsfördelar som kan få positiva effekter på organisationens kostnader.

Enkelt underhåll
• Den standardiserade utformningen säkerställer enkelt underhåll för servicepersonalen tack vare enhetliga metoder för utförande av vanliga serviceuppgifter.

Minskad utbildningstid
• Tack vare att många av kontrollerna och användargränssnitten i serierna Citadel och Enterprise är standardiserade, minskar utbildningsbördan för vårdpersonal och servicepersonal på sjukhus.

*Tillval
12 degrees
12 degrees

Citadel Plus Bariatric Care System Quick reference guide Controls

Kategori: Quick reference guide

Filnamn: 831.414-SV Rev B.pdf

Typ: PDF

Storlek: 0,68 Mb

SV-SECitadel Plus Bariatric Bed Frame System Instructions for use

Kategori: Instructions for use

Filnamn: 831.374-SV Rev E.pdf

Typ: PDF

Storlek: 2,76 Mb

SV-SEUniversal Medical Beds Platform Brochure UMBP

Kategori: Brochure/Booklet

Filnamn: Arjo.Universal Medical Beds Platform.Brochure.1.0.SE.SV.pdf

Typ: PDF

Storlek: 0,42 Mb

SV-SE


Citadel Plus Brochure 8 pages

Kategori: Brochure/Booklet

Filnamn: Arjo.Citadel Plus.Brochure 8 Pages.1.0.SV.SE.pdf

Typ: PDF

Storlek: 0,55 Mb

SV-SE

Citadel Plus demonstrationsvideo

Denna video är utformad för att ge användare en översikt över Citadel Plus och riktlinjer om korrekt användning av produkten.

Denna video innehåller en introduktion till Citadel Plus samt instruktioner för hur produkten bör användas.


Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på din marknad med din lokala säljare.