You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Citadel Plus Bariatric Care System

Bevarer verdigheten for overvektige pasienter

Det er svært viktig for pleiepersonale å bevare pasientens verdighet. Dette er spesielt viktig for overvektige pasienter, som misliker oppmerksomheten og oppfattet stigmatisering i forbindelse med bruk av bariatrisk spesialutstyr på sykehuset.

Citadel Plus bariatrisk pleiesystem er utviklet for å passe inn blant de andre sengene i pleiemiljøet, for å bidra til å bevare pasientenes følelse av verdighet samtidig som de har funksjonaliteten pleiepersonalet trenger for å håndtere pasienter på opptil 454 kg (1000 lb).

Citadel Plus gir fleksibel, sikker og effektiv pasientpleie
Sengen er midtpunktet for pleien ved sykehusopphold, og danner plattformen for pasientens restitusjon samtidig som den bidrar til å redusere faren for skader på pasient og pleiepersonale. Citadel Plus er spesialbygd for sykehus som krever sikkerhet og effektivitet på høyeste nivå av sine senger og behandlingsmadrasser.

Sikkerhet for pasient og personale

Elektrisk fremdrift*
• Tilrettelegger for at én person kan transportere pasienter med en vekt på opptil 454 kg (1000 lb), avhengig av sykehusets prosedyrer.
• Kan bidra til redusert risiko for arbeidsrelaterte personskader og økt effektivitet.

VariZone pasientbevegelse- og sengealarm
Kan stilles inn slik at en alarm utløses ved uønskede bevegelser hos pasienten. Systemets følsomhet kan justeres for tilpasning til hver enkelt pasient.

AES (antiklemsystem)
AES (Anti Entrapment System) registrerer hindringer under sengebunnen når sengens posisjon endres, og stopper senkingen av sengen for å bidra til å unngå personskade eller skade på annet utstyr.

SafeSet*
Gir visuell varsling ved 4 sikkerhetsbetingelser for å hjelpe personalet med å skape et sikkert miljø, spesielt for pasienter som har risiko for å falle:
• sengehestposisjon
• bremsestatus
• sengehøyde
• om VariZone er aktivert

Citadel™ Plus bariatrisk seng – funksjoner og fordeler

Variabel bredde og lengde
• Citadel Plus har tre alternativer for regulering av bredde. Variabel bredde og lengde gir fleksibilitet for tilpasning til pasienter av ulik størrelse, og gir enklere tilgang gjennom døråpninger og i heiser under transport. Breddereguleringen er alltid tilgjengelig, også under strømbrudd.

Innebygd vekt
• Digitalt display med veiing opp til 454 kg (+/- 500 g). Autokompensasjonsfunksjonen gjør at man kan legge til eller fjerne gjenstander uten at det påvirker målingen av pasientens vekt. Pasientens vekt vises bare i 10 sekunder, for å bidra til å bevare pasientens verdighet.

Hjertebrettvinkel
• Et digitalt display viser tydelig informasjon om hjertebrettets vinkel, for å bistå personalet ved riktig posisjonering av pasienten. En automatisk pause når hjertebrettet har 30 graders vinkel gir personalet en påminnelse når denne viktige vinkelen er nådd.

Énknapps stolposisjon
• Citadel Plus kan heves til stolposisjon med senking av ben og mageområde for å bidra til bedre pasientkomfort.

Trykkavlastning*
• AtmosAirTM Plus er spesialutviklet for Citadel Plus, og bidrar til å beskytte huden hos overvektige pasienter. Overflaten for omfordeling av trykk bruker Self Adjusting Technology™ (SAT™) til å justere trykket i cellene automatisk i forhold til pasientens bevegelser.

Styring av mikroklima*
• Skin IQ® 1000 Microclimate Manager (MCM) er en enkel, effektiv løsning for å regulere hudens mikroklima for overvektige pasienter med en vekt på opptil 454 kg (1000 lb).

Standardisering av effektivitet
• Konsistent bruk av teknologi, mange funksjoner og tilbehør på tvers av produktseriene Enterprise® og Citadel gir mulighet for stordriftsfordeler som kan innvirke positivt på organisasjonens kostnader.

Enkelt vedlikehold
• Standardisert oppbygging sikrer enkelt vedlikehold for servicepersonell, ved at man bruker de samme metodene som ved vanlige serviceoppgaver.

Redusert opplæringstid
• Standardisering av mange av betjeningselementene og brukergrensesnittene på tvers av Citadel- og Enterprise-serien kan bidra til å redusere opplæringsbehovet for travle pleie- og servicemedarbeidere.

*Tilleggsutstyr
12 degrees
12 degrees

Citadel Plus demonstrasjonsvideo

Videoen er laget for å gi brukere en oversikt over Citadel Plus og retningslinjer for korrekt bruk av produktet.

This video is designed to provide users with an overview of the Citadel™ Patient Care System as well as some guidelines on its correct use.


Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

Download the Citadel Plus brochure


Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

 

Request the Citadel Plus Instruction for Use

 

  

Click below to get in touch with your local representative:

Talk to us

 * Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.