You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dusjsystemer

Arjos dusjutstyr bidrar til å redusere risikoen for skader under dusjing. De gjør dusjprosessen mer effektiv og gir bedre komfort og større verdighet for pasienten/beboeren.

Arbeidsrelaterte muskel-skjelett-skader forbundet med stell av pasient/beboer har vært et problem i flere tiår. Omsorgsgivere har den høyeste risikoen for skader, ettersom arbeidet ofte innebærer oppgaver med overføring og vending under stell av pasienten. Arjos dusjutstyr bidrar til å redusere denne risikoen og gjør dusjingen mer effektiv. Hygienerutiner er noen av de mest intime oppgavene som utføres av omsorgspersoner, og Arjos dusjutstyr er laget for å gi en behagelig og verdig opplevelse for beboere og pasienter.