Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Juridisk / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Kommunikasjons- eller bruksdata

Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å gå inn på nettsteder, genereres tekniske kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon og start, slutt og varighet på hver økt, og informasjon om telekommunikasjonstjenestene du benyttet). Det kan tenkes at disse vedrører personopplysninger. I den grad det er tvingende nødvendig, vil kommunikasjons- eller bruksdata bli samlet inn, behandlet og brukt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Automatisk innsamling av ikke-personlige opplysninger

Når du går inn på våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) samle inn ikke-personlige opplysninger (f.eks. benyttet type nettleser og operativsystem, domenenavn på nettstedet du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig besøkstid på nettstedet, besøkte sider). Vi kan bruke disse opplysningene og dele dem med våre internasjonale datterselskaper for å måle hvor attraktive nettstedene våre er, og forbedre deres ytelse og innhold.

Sikkerhet

For å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig destruksjon, tap eller endring og mot uautorisert videreformidling eller tilgang, bruker Arjo tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Lenker til andre nettsteder

Arjos nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Arjo kan ikke holdes ansvarlig for andre nettsteders personvernpraksis eller innhold.

Informasjon om behandling av data – Kontaktpersoner hos forretningspartnere

Arjo AB (publ) og deres konsernselskaper (" Arjo ") får ofte kontaktopplysninger om enkeltpersoner som fungerer som kontaktpersoner for leverandører, kunder og andre nåværende eller potensielle forretningspartnere (" forretningspartnere "). Kontaktopplysningene gis enten av kontaktpersonen selv eller av den relevante forretningspartneren. Det relevante Arjo-selskapet vil behandle disse kontaktopplysningene (inkludert personopplysninger) og som sådan være behandlingsansvarlig for slike personopplysninger (som definert i EUs personvernforordning (GDPR) (Forordning (EU) 2016/679)).

Personopplysninger om kontaktpersoner vil bli behandlet med det formål å kontakte den relevante forretningspartneren, og i tillegg oppfylle våre andre forpliktelser basert på enhver relevant avtale inngått med forretningspartneren. Vi vil videre bruke personopplysningene til å sende ut markedsføringsmateriell og spørreundersøkelser til forretningspartneren. Vår behandling av kontaktpersonens personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og etter vår mening overstyres disse interessene ikke av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Personopplysninger som behandles av oss i forbindelse med kontaktpersoner er kontaktinformasjon som navn, stillingstittel/stilling, e-postadresse, telefonnummer og andre potensielle kontaktopplysninger som gis av den enkelte etter eget valg.

Personopplysningene vil primært bli behandlet av relevante personer i vår salgs- og markedsføringsorganisasjon, men også av enkeltpersoner i vår økonomiavdeling i den grad behandlingen er fakturarelatert. Personopplysningene vil også bli behandlet av eksterne IT-partnere (for drift, support og andre IT-relaterte tjenester) og enheter som hjelper Arjo med å utføre markedsføringstjenester og undersøkelser.

Personopplysninger som kan forekomme i e-postmeldinger, lagrede dokumenter osv. vil etter behov bli behandlet automatisk i våre IT-systemer.

Som kontaktperson for noen av våre forretningspartnere kan du når som helst kontakte oss via dataprivacy@arjo.com hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger.

Arjo lagrer/oppbevarer personopplysninger i forbindelse med en kontaktperson så lenge personen fungerer som kontaktperson i forbindelse med en av våre forretningspartnere.

Som kontaktperson hos en av våre forretningspartnere har du rett til når som helst å be om tilgang til og få bekreftelse på at det finnes personopplysninger om deg i Arjos besittelse, og til å finne ut av innholdet og opprinnelsen, bekrefte nøyaktigheten eller be om oppdatering eller korrigering av disse. Under visse omstendigheter kan du også be om sletting av personopplysninger, begrensning av behandling, motsette deg behandling eller be om overføring av data i et maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine på riktig måte, har du alltid rett og mulighet til å henvende deg til Datatilsynet med dine bekymringer.


Klikk på denne lenken  hvis du vil snakke med oss om dine opplysninger hos Arjo.