You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Gulvgående løftere

Gulvgående løftere

Lett å forstå, lett å betjene og gir maksimal komfort for pasienten/beboeren. Arjos pasient-/beboerløftere er godt etablert som det best egnede ergonomiske valget for dagens profesjonelle sykepleiere og pleiere.

Fra de travleste sykehus til de minste sykehjem står pleierne konstant overfor faren for sterke ryggsmerter og skader som følge av manuell forflytning og håndtering av pasienter/beboere. Med de rette tekniske hjelpemidlene på plass, kan pleiernes sikkerhet forbedres, og kostnader i forbindelse med muskel- og skjelettlidelser kan reduseres.