Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Arjo Blog / 5 løsninger som støtter «single-handed care»

5 løsninger som støtter «single-handed care»


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Uttrykket «single-handed care» viser ganske enkelt til en metode for sikker forflytning utført med riktig hjelpemiddel og riktig antall pleiere.

I noen pleiemiljøer har det lenge vært «uformelle arbeidsrutiner» der det automatisk kreves to pleiere når man bistår med pasientforflytning. De siste årene har det imidlertid vært en klar endring mot at pleie utføres med riktig hjelpemiddel og riktig antall pleiere, spesielt på sykehjem.¹

«Dette skiftet er knyttet til effektivisering av arbeid og pleie og for å redusere kostnader.»¹

Ved å frigjøre tid for pleierne kan man dekke behovene til flere pasienter og forbedre pasientflyten på akuttsykehus, slik at innleggelse og utskriving kan skje til riktig tid¹.

Med riktig bruk av takheis og andre sikre hjelpemidler for pasientforflytning oppnår man en kostnadsreduksjon fordi én pleier kan utføre pleien². Det er en balansegang, uten at det utsetter pasienten og pleieren for økt risiko for skade og fysisk overbelastning. For pleiere kan dette bidra til å fremme mobilitet for pasientene flere ganger om dagen, mens terapeuter kan bruke hjelpemiddelet som et «ekstra par hender» til å støtte pasientene under rehabiliteringsaktiviteter, redusere risikoen for skade og redusere innvirkningen på ressursene. Mye av dette skiftet er avhengig av investering i riktige hjelpemidler for pasientene og bruk av riktige pleieferdigheter for å gi verdig én-til-én-pleie.

«Det er en balansegang, uten at det utsetter pasienten og pleieren i fare for skade eller fysisk overbelastning.»

 

Her er noen av våre løsninger for pasientforflytning som støtter effektiv én-til-én-pleie:

Maxi Move® gulvgående personløfter med forflytningslaken

Maxi Move gulvgående løfter er designet for at én enkelt pleier skal kunne håndtere daglige, krevende forflytninger og reposisjoneringer av pasienter eller beboere. Det er en allsidig løsning som kan tilpasses med en rekke ulike løftebøyler for tilpasning til pasientens forflytningsbehov.

Arjos forflytningslaken kombinerer fordelene med et forflytningsseil for posisjonering i sengen og sideveis forflytning, og funksjonaliteten til sengetøy med en myk, pustende stoffkonstruksjon, og kan ligge under pasienten mellom forflytningene. Tester viste ingen interferens med trykkfordelingsegenskapene til overflaten pasienten ligger på. En studie har også vist at forflytningslaken kan redusere den biomekaniske belastningen på pleieren³.

Maxi Sky® 2 takheis med forflytningslaken

Maxi Sky 2 takløftere gjør det mulig for én enkelt pleier å forflytte pasienter eller beboere uten manuelle løft Dette reduserer risikoen for skade både for pleieren og personen i løfteren. Den kan støtte en rekke ulike aktiviteter.

Når et reposisjoneringsseil brukes i kombinasjon med en passiv løfter, kan det bidra til å redusere innvirkningen på pleiepersonalets arbeidsflyt når en pasient rulles og snus i sengen.⁴

Det er også lettere å utføre sittende aktiviteter på sengekanten eller utenfor sengen. Bruk av takløfteren sammen med et gåseil kan gi ekstra støtte og trygghet når pasienten driver med gåtrening. Dermed kan terapeuten fokusere på å veilede aktiviteten og samtidig sikre at mobilitetshjelpemiddelet brukes på riktig måte.

Sara Plus® – elektrisk stå- og oppreisningshjelpemiddel

Sara Plus er et elektrisk stå- og oppreisningshjelpemiddel som er konstruert for bruk av én enkelt pleier. Sara Plus har en avtakbar fotplate og støtte for armstøtte og seil, og forenkler aktiv forflytning samt balanse-, stå- og gåtrening.

Når pasienten sitter på sengekanten, kan Sara Plus støtte rehabiliteringsaktiviteter og kan brukes til å oppmuntre pasienten til å stå og sitte selvstendig, og til å utføre funksjonelle aktiviteter som kan bidra til bedre statisk og dynamisk balanse og vektoverføring.

Last ned sammendrag av klinisk dokumentasjon om pasientforflytning

Sara® Stedy

Sara Stedy er en ikke-strømdrevet enhet som støtter initiativer for tidlig mobilitet ved å gjøre det mulig for én enkelt pleier å bistå med sittende til stående-aktiviteter for pasienter.

Sara Stedy forenkler daglige forflytninger, og kan oppmuntre pasientene til å være aktive under forflytning fra sittende til stående stilling.

 

Carendo® multifunksjonell hygienestol

Carendo multifunksjonell hygienestol er designet for at én enkelt pleier skal kunne utføre hele hygienerutinen, inkludert påkledning og avkledning, toalettbesøk, dusjing og andre hygieneoppgaver, med én enkelt forflytning Den bidrar til en effektiv hygiene- og dusjrutine med én enkelt forflytning, og gir pleieren en ergonomisk arbeidsstilling gjennom hele prosessen.

I en dansk studie ble antall forflytninger som krevde to ansatte eliminert ved bruk av Carendo.

Hjelper deg med å skape trygge og effektive miljøer for arbeid og pleie

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS er basert på validert ekstern dokumentasjon og de nyeste retningslinjene, og gir deg objektiv oversikt over behovene til pasientene og beboerne, samt en veiledning om type og antall hjelpemidler som kreves for å fremme mobilitet og arbeidsflyteffektivitet, samtidig som risikoen for belastning og skade på pleierne reduseres.

Se webinaret nå

Se opptak av Deborah Harrisons webinar om «single handed care» – forflytning med riktig hjelpemiddel og riktig antall pleiere – og personfokusert pleie for å styrke mobiliteten. Klikk her for å se webinaret når du vil.

Bestill en demonstrasjon av våre løsninger for pasientforflytning

Oppdag fordelene med våre løsninger for pasientforflytning med en personlig demonstrasjon fra en Arjo-representant. Klikk her for å bestille en demonstrasjon.

Litteratur:

Harrison, D. Single Handed Care Part One The Winning Formula. ATToday, UK. Tilgjengelig fra http://attoday.co.uk/single-handed-care-part-one-the-winning-formula/ Nedlastet 02.04.2020

2. Smith H, Orchard S. The reduction of double handling in the community. The Column, 2009. 23(3)

3. Knibbe et al. Effects on Quality of Care and Work of a Transfer and Repositioning Device for horizontal transfers on an ICU, 2015

4. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): s. 340–344

5. Hallström K. Wiese N. (2015) Improving Quality of Care and Workflow by Optimising the Working Conditions. A Case Study from a Danish Nursing Home. Rapport fra IEAs 19. treårlige kongress, Melbourne 9.–14. august 2015.)