You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bårer og vogner

Bårer og vogner

Lifeguard®-serien med høyderegulerbare vogner inneholder fleksible løsninger utviklet for å forbedre alle aspekter ved pasienthåndtering.

Bårene er robust og brukervennlige, og har lav vekt og god manøvrerbarhet, noe som bidrar til vesentlig reduksjon av risikoen ved forflytning og håndtering. De har også en lang rekke funksjoner, alternativer og tilleggsutstyr for ulike kliniske behov og budsjetter.