You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Alternerende trykk

Alternerende trykk

Et trykkavlastende overmadrassystem med to driftsmoduser

Alpha Active® 3 trykkavlastende overmadrassystem tilbyr en rekke funksjoner som er utviklet for effektiv forebygging av trykksår og håndtering av trykksår for hjemmepleie og helseinstitusjoner. Alpha Active 3 har to driftsmoduser, og bidrar til forebyggende protokoller og behandlingsprotokoller, samtidig som kliniske behov og pasient-/beboerbehov dekkes. Aktiv/alternerende modus: Periodisk omfordeling av trykket bort fra sårbare områder, ved vekselvis å blåse opp og tømme cellene under pasienten/beboeren. Ideell for forebygging hos pasienter/beboere med høy risiko, spesielt de som ikke kan vendes ofte 1. Reaktiv/statisk modus: Celletrykket utlignes for å fordele kroppsvekten over en større overflate. Ideell for pasienter/beboere i rehabilitering eller som ikke tåler bevegelige underlag.

Litteratur:

1. Internasjonal veiledning for forebygging av trykksår 2009. www.epuap.org