Alternerende trykk

Alternerende trykk

Vår portefølje av madrasser med alternerende trykk – Aktiv behandling

Vår portefølje av madrasser med alternerende trykk (aktiv behandling) gir trykkavlastning for å forebygge og behandle trykksår.

En madrass med alternerende trykk er spesielt viktig for å forebygge og behandle trykksår hos pasienter som ikke kan skifte stilling ofte, inkludert pasienter innen intensivpleie, strekkbehandling, respirator, smertelindring og palliativ pleie.