You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Materace zmienno ciśnieniowe

Materace zmienno ciśnieniowe

System redystrybucji nacisku z dwoma trybami działania

Nakładka na materac redystrybuująca nacisk Alpha Active® 3 została zaprojektowana jako element wspomagający profilaktykę i leczenie odleżyn, przeznaczone do użytku w domu i w ośrodkach opieki. Dzięki dwóm trybom pracy Alpha Active 3 wspomaga profilaktykę i leczenie oraz ułatwia zaspokojenie potrzeb zarówno pensjonariuszy/pacjentów, jak i personelu klinicznego. Tryb aktywny/zmiennociśnieniowy: okresowe redystrybuowanie ciśnienia z dala od wrażliwych obszarów poprzez napompowywanie i opróżnianie komórek pod pensjonariuszem/pacjentem. Idealny do profilaktyki wśród pensjonariuszy/pacjentów wysokiego ryzyka, szczególnie tych, których nie można często przemieszczać (1-SS). Tryb pasywny/statyczny: ciśnienie w komórkach jest wyrównywane tak, aby masa ciała wywierała nacisk na większą powierzchnię. Idealny dla pensjonariuszy/pacjentów w trakcie rehabilitacji lub takich, którzy nie tolerują ruchomej powierzchni.

Źródła:

1. Międzynarodowe wytyczne w zakresie profilaktyki odleżyn 2009. www.epuap.org