You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Materace zmiennociśnieniowe

Materace zmiennociśnieniowe

Nasza oferta materaców zmiennociśnieniowych — terapia reaktywna

Powierzchnie zmiennociśnieniowe (terapia aktywna) z naszej oferty zapewniają redystrybucję siły nacisku w celu leczenia i profilaktyki odleżyn.

Materac zmiennociśnieniowy odgrywa szczególnie ważną rolę w leczeniu i profilaktyce odleżyny u pacjentów, którzy nie mogą często zmieniać pozycji, m.in. podczas intensywnej terapii, leczenia złamań, problemów z oddychaniem, bólu i opieki paliatywnej.