You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Łóżka na oddziałach intensywnej opieki

Łóżka na oddziałach intensywnej opieki

Designed for Value, for Choice, for Life.

Niezależnie od wybranego łóżka szpitalnego, masz pewność, że każdy system oparty jest na uniwersalnej konstrukcji, co optymalizuje czynności związane z opieką nad pacjentem oraz poprawia efektywność kosztową związaną z bieżącym utrzymaniem i konserwacją.