Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój
Sust22.jpg

Zrównoważona opieka zdrowotna w naszym sercu

W Arjo zrównoważony rozwój jest w naszym DNA. Od czasu, gdy założyciel firmy Arne Johansson zaprojektował serię innowacyjnych urządzeń do przemieszczania pacjentów, skupiamy energię na poprawie mobilności w sektorze opieki zdrowotnej. W ten sposób możemy zapewnić lepszą opiekę większej liczbie ludzi, współtworząc zrównoważony system opieki zdrowotnej, który spełnia rosnące potrzeby globalne.
Joacim_sustainability.jpg

„Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej pracy i jesteśmy przekonani, że nasz długoterminowy sukces można osiągnąć tylko poprzez przejęcie odpowiedzialności za aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe. Zespół kierowniczy Arjo wraz z Radą Dyrektorów angażują się w planowanie, wdrażanie i ocenę strategicznych kierunków rozwoju, a nasze zespoły interdyscyplinarne są zaangażowane w realizację naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

 

Joacim Lindoff, Prezydent i CEO w Arjo

Arjo.2030_2022_3.jpg

Ramy zrównoważonego rozwoju 2030

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju są centralnym elementem strategii Arjo i naturalną częścią naszej podstawowej działalności. Dzięki jasnym celom i działaniom zapewniamy ciągłe doskonalenie naszej własnej działalności i działalności naszych klientów. Ramy te opierają się na naszej analizie istotności oraz przyjętych zasadach i inicjatywach globalnych. Ramy te obejmują trzy obszary:
Arjo.assembling bed_570_250.jpg

Zrównoważona oferta w całym łańcuchu wartości

Jak ograniczamy nasz wpływ na klimat
Arjo.Kristina_570_250.jpg

Odpowiedzialna firma

Jak dbamy o etykę w biznesie i zgodność z przepisami
Arjo.Colleagues _570_250.jpg

Atrakcyjny pracodawca

Nasza kultura i inicjatywy
Arjo.architect33.jpg

Nasi dostawcy

Arjo prowadzi działalność na całym świecie i ma szeroką sieć dostawców
i partnerów. W zakresie etyki w biznesie i zgodności z przepisami stawiamy im tak samo wysokie wymagania, jak we własnej działalności.

Więcej informacji
Hållbarhet_content_1_3.jpg

Przejrzysty ład korporacyjny przynosi efekty

Ramy zrównoważonego rozwoju Arjo 2030 są integralną częścią naszych codziennych decyzji i działań. W ramach przejrzystego ładu korporacyjnego pracujemy w sposób metodyczny i wyznaczamy odpowiednie priorytety, aby uzyskać pożądane wyniki.

Więcej informacji
Hållbarhet_content_1_4.jpg

Międzynarodowe zasady i globalne inicjatywy

Kodeks postępowania Arjo i ramy zrównoważonego rozwoju 2030 Arjo są oparte na międzynarodowych zasadach i przyjętych inicjatywach globalnych.

Więcej informacji
Hållbarhet_content_1_5.jpg

Jakość i zgodność z przepisami

Bezpieczeństwo i poprawne działanie wyrobów medycznych nadzorowane jest przez kilka różnych instytucji. Ważne jest, aby firma Arjo przestrzegała przepisów obowiązujących na rynkach, na których sprzedawane są nasze produkty. 

Więcej informacji

Firma Arjo zrealizowała wszystkie cele środowiskowe na lata 2018-2020

Więcej informacji

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt