Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój / Nasi dostawcy
banner image our suppliers.jpg

Nasi dostawcy

Współpraca z dostawcami

Arjo prowadzi działalność na całym świecie i ma szeroką sieć dostawców i partnerów. W zakresie etyki w biznesie i zgodności z przepisami stawiamy im tak samo wysokie wymagania, jak we własnej działalności.
Supplier locations.jpg

Nasi główni dostawcy

Prowadzimy ciągłą ocenę ryzyka i bliski dialog z 25 naszymi największymi globalnymi dostawcami w zakresie etyki w biznesie i zgodności z przepisami. Dostawcy ci reprezentują znaczną część wartości naszych zakupów i zostali dobrani zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania dla dostawców Arjo, ale również dlatego, że znajdują się blisko naszych zakładów produkcyjnych. To ogranicza niepotrzebny transport i koszty oraz generuje korzyści dla środowiska i biznesu.
Compliance update.jpg

Kodeks postępowania dostawcy

Aby zapewnić zrównoważoną działalność w całym łańcuchu wartości Arjo, opracowaliśmy kodeks postępowania dla naszych dostawców i partnerów biznesowych, który jest integralną częścią wszystkich nowych umów z dostawcami. Kodeks został ułożony zgodnie z czterema głównymi obszarami inicjatywy ONZ Global Compact:

- Prawa człowieka
- Praca
- Środowisko
- Przeciwdziałanie korupcji

Samoocena

Wdrożyliśmy kompleksowy proces zatwierdzania dostawców — rozpoczyna się od samooceny. Samoocena obejmuje krótki opis „Kodeksu postępowania dla dostawców”, a każdy dostawca musi przeprowadzić wewnętrzną kontrolę i zaakceptować ten kodeks jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z nami. Jest to podstawa do zawarcia umowy handlowej, po której mogą nastąpić kontrole i inne działania.

Audyty dostawców

W 2018 roku firma Arjo przystąpiła do weryfikacji wszystkich głównych dostawców i partnerów biznesowych, aby upewnić się, że spełniają oni wymogi zawarte w Kodeksie postępowania. W przypadku niespełnienia wymagań oraz niepodjęcia odpowiednich działań naprawczych przez dostawcę lub kontrahenta, Grupa jest uprawniona do odstąpienia od umowy i rozwiązania wszystkich powiązań biznesowych.

Ogólne warunki handlowe

Nasi dostawcy są dla nas bardzo ważni, dlatego aby nawiązać długoterminową i zrównoważoną współpracę, prosimy ich o zapoznanie się z ogólnymi warunkami handlowymi w poniższym dokumencie. Ogólne warunki handlowe mogą podlegać okresowym zmianom, a aktualizacje będą publikowane tutaj.

Minerały

Arjo dokłada wszelkich starań, aby nie korzystać z minerałów pochodzących z rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi i obszarów niebezpiecznych dotkniętych zagrożeniami określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych due diligence opracowanych przez OECD.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt