You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Poziome przenoszenie i zmiana pozycji

Poziome przenoszenie i zmiana pozycji

Oferujemy pełny asortyment łatwoślizgów o niskim współczynniku tarcia, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania różnych czynności, takich jak poziome przenoszenie lub zmiana pozycji pensjonariuszy/pacjentów w łóżku. Ułatwianie zadań i zwiększanie bezpieczeństwa.

Ułatwianie czynności opiekuńczych i zwiększanie bezpieczeństwa

Poziome transfery pensjonariuszy/pacjentów, sadzanie, podnoszenie ich na łóżku oraz przewracanie z jednej strony na drugą to zadania, które można wykonać z łatwością oraz minimalną siłą za pomocą łatwoślizgów Arjo.

Szeroka oferta łatwoślizgów (zwykłych i cylindrycznych) została zaprojektowana z myślą o potrzebach i wyzwaniach związanych z intensywną lub długotrwałą opieką medyczną.

Jednorazowy MaxiOnce™ jest idealny w przypadku szpitali i zakładów opieki zdrowotnej o dużej rotacji pacjentów, dla których kontrola zakażeń szpitalnych odgrywa szczególnie istotną rolę. Jednorazowe MaxiSlide Flites™ przeznaczone dla jednego pacjenta pozostają przy pacjencie przez cały okres jego pobytu w szpitalu lub zakładzie opieki zdrowotnej, a zmywalne MaxiSlides™ wielokrotnego użytku są odpowiednie zarówno w przypadku intensywnej, jak i długotrwałej opieki medycznej.