You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Poziome przenoszenie i zmiana pozycji

Poziome przenoszenie i zmiana pozycji

Oferujemy pełny asortyment łatwoślizgów o niskim współczynniku tarcia, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania różnych czynności, takich jak poziome przenoszenie lub zmiana pozycji pensjonariuszy/pacjentów w łóżku. Ułatwianie zadań i zwiększanie bezpieczeństwa.