Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Wiedza / Arjo Blog / Ile kosztują obrażenia opiekunów i unieruchomienie pacjentów w środowiskach opieki zdrowotnej?

Ile kosztują obrażenia opiekunów i unieruchomienie pacjentów w środowiskach opieki zdrowotnej?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Urazy spowodowane opieką nad pacjentem mogą być kosztowne nie tylko dla opiekuna, ale również dla ośrodka. Wpływ finansowy jest związany z odszkodowaniami za wypadki i potencjalnymi roszczeniami, tymczasowym zastępowaniem poszkodowanego opiekuna oraz kosztami postępowania sądowego/odszkodowawczego. Celem tego artykułu jest ocena kosztów obrażeń opiekunów i unieruchomienia pacjentów w środowiskach opieki zdrowotnej oraz określenie potencjalnych rozwiązań zmniejszających te koszty. Unieruchomienie pacjentów może poważnie odbijać się na finansach organizacji, a obrażenia opiekunów mogą skutkować zmniejszeniem dostępności personelu i wydajności pracy.

„Korzystanie z właściwych mechanicznych urządzeń wspomagających zwiększa bezpieczeństwo opiekunów i zmniejsza koszty odszkodowań”¹

Urazy opiekuna

Urazy opiekunów w zakładach opieki zdrowotnej są poważnym problemem, ponieważ ręczne przenoszenie pacjentów jest główną przyczyną chorób układu mięśniowo-szkieletowego wśród personelu medycznego². Koszty związane z obrażeniami opiekunów obejmują koszty bezpośrednie, takie jak wydatki medyczne, stracony czas pracy oraz odszkodowania, a także koszty pośrednie, takie jak zmniejszenie wydajności i zwiększenie wykorzystania opieki zdrowotnej.³

W Wielkiej Brytanii średni koszt związany z obrażeniami układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników opieki zdrowotnej wyniósł 2200 GBP, a całkowity koszt dla brytyjskiego sektora opieki zdrowotnej wyniósł 119 mln GBP rocznie.² Wraz ze wzrostem liczby ludności i popytu na usługi opieki zdrowotnej oczekiwany jest wzrost tych kosztów³.

Unieruchomienie pacjenta

Unieruchomienie pacjenta to kolejna ważna kwestia w zakładach opieki zdrowotnej, ponieważ może prowadzić do wielu komplikacji, takich jak odleżyny i zwiększone ryzyko infekcji. Unieruchomienie pacjenta przyczynia się również do wydłużenia pobytu w szpitalu i zmniejszenia jakości życia.⁴

Wielu pacjentów w szpitalu spędzi większość czasu w łóżku, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia stanów związanych z unieruchomieniem. Może to wydłużyć czas pobytu i zwiększyć niesprawność fizyczną pacjentów po wypisaniu ze szpitala, co niejednokrotnie prowadzi do powrotu do szpitala. W Stanach Zjednoczonych roszczenia spowodowane opieką nad pacjentem to najwyższy średni całkowity koszt generowany przez odszkodowania pracownicze, na poziomie 14 100 USD za roszczenie.⁵

Koszty związane z unieruchomieniem

  • Upadki — poważne obrażenia ciała spowodowane upadkiem kosztują 13 806 USD za jeden wypadek⁶
  • Odleżyny — mogą kosztować szpital nawet 14 506 USD za jedną ranę odleżynową⁷
  • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa — szacowany koszt to 17 367 USD⁷

Potencjalne rozwiązania ograniczające te koszty

Istnieje kilka potencjalnych rozwiązań mogących pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z obrażeniami opiekunów i unieruchomienia pacjentów w środowiskach opieki, w tym:

  1. Ocena sprawności ruchowej: Ocena sprawności ruchowej każdej osoby to klucz do zrozumienia, jak może ona wpływać na mobilność pacjentów oraz jakie jest potencjalne ryzyko dla opiekuna podczas udzielania pomocy bez odpowiedniego sprzętu.
  2. Umiejętności opieki i szkolenia: Regularne szkolenia i edukowanie pracowników opieki zdrowotnej pod kątem praktyk opieki nad pacjentem.⁴
  3. Rehabilitacja i wczesna mobilizacja: Zachęcanie pacjentów do wczesnej interwencji i rehabilitacji w celu poprawy mobilności i zmniejszenia ryzyka powikłań.⁴
  4. Ergonomiczne techniki i technologie: Wdrażanie ergonomicznych technik i stosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających, takich jak podnośniki i urządzenia do transportu, w celu zmniejszenia fizycznego obciążenia opiekunów i zwiększenia mobilności pacjentów.²,⁴

Urazy opiekunów i unieruchomienie pacjentów w środowiskach opieki zdrowotnej to poważne problemy wiążące się ze znacznymi kosztami zarówno dla sektora opieki zdrowotnej, opiekunów, jak i poszczególnych pacjentów. Ocena indywidualnych potrzeb, szkolenia w zakresie umiejętności opieki, zachęcanie do wczesnej mobilizacji oraz wdrażanie ergonomicznych technik pracy i odpowiedniego sprzętu wspomagającego mogą zmniejszyć te koszty i poprawić wyniki leczenia pacjentów.

Pobierz Podsumowanie dowodów klinicznych dotyczących przenoszenia pacjentów

Pobierz
Wsparcie w tworzeniu bezpiecznych i wydajnych środowisk pracy i opieki

W oparciu o sprawdzone dane zewnętrzne i najnowsze wytyczne OCENY ANALITYCZNE ARJO zapewniają obiektywny przegląd potrzeb pacjentów i pensjonariuszy, a także wskazówki na temat typu i liczby urządzeń niezbędnych do wspierania mobilności, ograniczenia ryzyka obrażeń opiekunów i zwiększenia wydajności pracy.

Zamów prezentację naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów

Poznaj zalety naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów podczas spersonalizowanej prezentacji prowadzonej przez przedstawiciela Arjo. Kliknij tutaj, aby zamówić prezentację.

Skontaktuj się z nami aby poznać nasze rozwiązania

Źródła
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): str. 340–3442.

2. Health and Safety Executive (HSE). (2019). Manual handling in healthcare. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L. i Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety — Australia and New Zealand, 26(3), 199–205.

4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Manual handling in health and social care. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Dostęp 10 marca 2020 r.

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L. i Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(2), 81-87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions

 

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt