Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Kennis / Arjo Blog / Wat zijn de kosten van letsel bij zorgverleners en immobiliteit van zorgvragers in zorginstellingen?

Wat zijn de kosten van letsel bij zorgverleners en immobiliteit van zorgvragers in zorginstellingen?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Letsels door transfers van zorgvragers kunnen niet alleen kostbaar zijn voor de zorgverlener, maar ook voor de organisatie. De financiële gevolgen zijn gerelateerd aan onderzoek naar letsels en mogelijk schadebeheer, tijdelijke vervanging van een geblesseerde zorgverlener en proces- en/of afwikkelingskosten. Dit artikel is bedoeld om de kosten van letsel bij zorgverleners en immobiliteit van zorgvragers in zorginstellingen te beoordelen en mogelijke oplossingen te vinden om deze kosten te beperken. De immobiliteit van zorgvragers kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de organisatie en letsel bij zorgverleners kan leiden tot personeelstekort en een verminderde werkefficiëntie.

“Het gebruik van de juiste mechanische hulpmiddelen verbetert de veiligheid van de zorgverlener en beperkt de (financiële) schade als gevolg van letsel voor de organisatie”¹

Letsel bij zorgverleners

Letsel bij zorgverleners in zorgomgevingen vormen een groot probleem. Handmatige transfers zijn een belangrijke oorzaak van musculoskeletale aandoeningen bij zorgverleners ². De kosten van letsel bij zorgverleners behelzen directe kosten, zoals medische onkosten, verzuim en schadevergoedingen, maar ook indirecte kosten, zoals verminderde productiviteit en een toenemende druk op de gezondheidszorg.³

In het Verenigd Koninkrijk bedroegen de gemiddelde kosten van een musculoskeletaal letsel bij zorgverleners £ 2.200, met een totale kostprijs van £ 119 miljoen per jaar voor de Britse gezondheidszorg. ² Deze kosten zullen naar verwachting toenemen naarmate de bevolking vergrijst en de vraag naar gezondheidszorg toeneemt³.

Immobiliteit van zorgvragers

Immobiliteit van zorgvragers is een ander belangrijk probleem in de gezondheidszorg, omdat dit kan leiden tot een reeks complicaties, waaronder decubitus en een verhoogd infectierisico. Immobiliteit van zorgvragers draagt ook bij aan een langer ziekenhuisverblijf en een lagere levenskwaliteit.⁴

Veel zorgvragers in het ziekenhuis brengen het grootste deel van hun tijd in bed door, waardoor er een risico op het ontwikkelen van immobiliteitsgerelateerde aandoeningen ontstaat. Dit kan de opnameduur verlengen en zorgvragers fysiek kwetsbaarder maken wanneer ze naar huis mogen, wat vaak resulteert in een nieuwe ziekenhuisopname. In de VS hebben claims in verband met transfers van zorgvragers de hoogste gemiddelde totale kosten van alle arbeidsongevallen, namelijk $ 14.100 per claim.⁵

Aan immobiliteit verbonden kosten

  • Valincidenten - ernstig letsel als gevolg van valincidenten bij intramurale zorgvragers kost $ 13.806 per letsel ⁶
  • Decubitus – kan de organisatie $ 14.506 per decubitusgeval kosten⁷
  • Veneuze trombo-embolie kost naar schatting $ 17.367 per geval ⁷

Mogelijke oplossingen om deze kosten te beperken

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van letsel bij zorgverleners en immobiliteit van zorgvragers in zorgomgevingen te beperken, waaronder:

  1. Het beoordelen van functionele mobiliteit: Het beoordelen van de functionele mobiliteit van elk individu is essentieel om te begrijpen hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun mobiliteit. Het is ook van belang bij de evaluatie van het potentiële risico voor de zorgverlener bij het verlenen van hulp zonder de juiste hulpmiddelen.
  2. Zorgvaardigheden en training: Het geven van regelmatige training en scholing voor zorgverleners om transferprocedures voor zorgvragers aan te moedigen.⁴
  3. Revalidatie en vroegtijdige mobilisatie: Het aanmoedigen van vroegtijdige interventie en revalidatie voor zorgvragers om de mobiliteit te verbeteren en het risico op complicaties te verminderen.⁴
  4. Ergonomische technieken en technologie: Het toepassen van ergonomische methoden en het gebruik van de juiste hulpmiddelen, zoals til- en transferhulpmiddelen, om de lichamelijke belasting voor zorgverleners te verminderen en de mobiliteit van zorgvragers te verbeteren.²,⁴

Letsel bij zorgverleners en immobiliteit van zorgvragers in zorginstellingen zijn zorgwekkend en brengen aanzienlijke kosten voor zowel de zorgsector, zorgverleners als individuele zorgvragers met zich mee. Beoordeling van individuele behoeften, training in zorgvaardigheden, aanmoediging van vroegtijdige mobilisatie en toepassing van ergonomische werktechnieken en geschikte hulpmiddelen kunnen deze kosten helpen beperken en de resultaten voor de zorgvrager verbeteren.

Samenvatting van klinisch bewijsmateriaal inzake transfers van zorgvragers downloaden

Downloaden
Wij ondersteunen u bij het creëren van veilige en efficiënte werk- en zorgomgevingen

Op basis van gevalideerd extern bewijsmateriaal en de meest recente richtlijnen biedt de INZICHTBEOORDELING VAN ARJO  u een objectieve leidraad voor het type en aantal hulpmiddelen die nodig zijn om de mobiliteit en de efficiëntie van de workflow te bevorderen, terwijl het risico op overbelasting en letsel voor uw zorgverleners wordt verminderd.

Plan een demonstratie van onze transferoplossingen

Ontdek de voordelen van onze transferoplossingen met een demonstratie door een praktijkspecialist van Arjo. Klik hier om een demonstratie/proef aan te vragen.

Vraag een demo/proef aan

Literatuur
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-3442.

2. Health and Safety Executive (HSE). (2019). Manual handling in healthcare. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L., & Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety - Australië en Nieuw-Zeeland, 26(3), 199-205.

4. National Institute for Health and Care Excellence [NICE]. (2019). Manual handling in health and social care. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Geraadpleegd op 10 maart 2020

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L., & Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(2), 81-87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions