Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Viden / Arjo Blog / Hvad er omkostningerne ved en skade på plejepersonalet og immobilitet hos plejemodtagere i plejemiljøer?

Hvad er omkostningerne ved en skade på plejepersonalet og immobilitet hos plejemodtagere i plejemiljøer?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Skader opstået ved håndtering af plejemodtagere kan være dyre, ikke kun for plejepersonalet, men også for organisationen. De økonomiske konsekvenser er forbundet med skadesundersøgelse og potentielle erstatningskrav, midlertidig udskiftning af en skadet person fra plejepersonalet med en vikar samt sagsanlæg/skadesudbetaling. Denne artikel har til formål at vurdere udgifterne i forbindelse med skader hos plejepersonalet og immobilitet hos plejemodtagere i plejemiljøer og finde frem til mulige løsninger, der kan mindske disse udgifter. Plejemodtagerimmobilitet kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheden, og skader på plejepersonalet kan resultere i færre personaleressourcer og nedsat arbejdseffektivitet.

"Brugen af de rette mekaniske hjælpemidler forbedrer plejepersonalets sikkerhed og reducerer de skadesrelaterede omkostninger for virksomheden"¹

Skader hos plejepersonale

Skader hos plejepersonale i plejemiljøer er et stort problem, idet manuel håndtering er en af de hyppigste årsager til muskuloskeletale sygdomme blandt sundhedspersonale ². Udgifterne til skader hos plejepersonalet omfatter direkte udgifter såsom udgifter til behandling, tabt arbejdstid og erstatning samt indirekte udgifter som f.eks. nedsat produktivitet og øget brug af sundhedsvæsenet.³

I Storbritannien lå den gennemsnitlige udgift i forbindelse med en muskuloskeletal skade blandt sundhedspersonale på £2.200 med en samlet årlig udgift for den britiske sundhedssektor på £119 mio. ² Disse omkostninger forventes at stige i takt med, at befolkningen bliver ældre, og efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger³.

Plejemodtagerimmobilitet

Plejemodtagerimmobilitet er et andet vigtigt problem i plejemiljøer, da det kan medføre en række komplikationer, herunder tryksår og øget infektionsrisiko. Plejemodtagerimmobilitet bidrager også til længere hospitalsophold og nedsat livskvalitet.⁴

Mange patienter på hospitaler tilbringer størstedelen af deres tid i sengen, hvilket medfører risiko for at udvikle immobilitetsrelaterede tilstande. Det kan forlænge indlæggelsestiden og gøre patienterne mere fysisk sårbare, når de udskrives til hjemmet, hvilket ofte resulterer i genindlæggelse på hospitalet. I forbindelse med erstatningskrav som følge af håndtering af plejemodtagere har man i USA den højeste gennemsnitlige samlede omkostning for alle arbejdsskadegodtgørelser, idet tabet beløber sig til $14.100 pr. krav.⁵

Immobilitetsrelaterede omkostninger

  • Fald – alvorlig faldrelateret skade på indlagte patienter koster $13.806 pr. skade ⁶
  • Trykskader – kan koste virksomheden $14.506 pr. trykskade ⁷
  • Venøs tromboemboli, som hver skønnes at koste $17.367 ⁷

Potentielle løsninger i forhold til at mindske disse omkostninger

Der er flere mulige løsninger i forhold til at mindske udgifterne til skader på plejepersonalet og immobilitet hos plejemodtagere i plejemiljøer, herunder:

  1. Vurdering af funktionel mobilitet: En vurdering af den enkeltes funktionelle mobilitet er nøglen til at forstå, hvordan de hver især kan bidrage til deres mobilitet, samt den potentielle risiko for plejepersonalet, når de yder hjælp uden at have det rette udstyr.
  2. Plejekompetencer og -uddannelse: Regelmæssig træning og uddannelse af sundhedspersonale for at fremme procedurerne for håndtering af plejemodtagere.
  3. Rehabilitering og tidlig mobilisering: Tilskyndelse til tidlig intervention og rehabilitering af plejemodtagere for at forbedre mobiliteten og reducere risikoen for komplikationer.⁴
  4. Ergonomiske teknikker og teknologi: Anvendelse af ergonomiske teknikker og brug af passende hjælpemidler, som f.eks. lifte og forflytningsenheder for at reducere den fysiske belastning af plejepersonalet og forbedre plejemodtagernes mobilitet.²,⁴

Skader hos plejepersonalet og immobilitet hos plejemodtagere i plejemiljøer er væsentlige problemer, som er forbundet med betydelige omkostninger for både sundhedssektoren, plejepersonalet og de enkelte plejemodtagere. Vurdering af individuelle behov, opnåelse af plejekompetencer, tilskyndelse til tidlig mobilisering og implementering af ergonomiske arbejdsteknikker og passende hjælpemidler kan bidrage til at mindske disse omkostninger og forbedre plejemodtagerresultater.

Download resuméet af klinisk evidens for håndtering af plejemodtagere

Download
Hjælper jer med at skabe sikre og effektive miljøer til arbejde og pleje

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS er baseret på godkendt ekstern dokumentation og de nyeste retningslinjer og giver jer et objektivt overblik over jeres plejemodtageres behov samt vejledning om typen og antallet af hjælpemidler, der er nødvendige for at fremme mobiliteten, reducere risikoen for skader på plejepersonalet og fremme effektive arbejdsgange.

Book en demonstration af vores løsninger til håndtering af plejemodtagere

Opdag fordelene ved vores løsninger til håndtering af plejemodtagere med en personlig demonstration fra en Arjo-repræsentant. Klik her for at booke en demonstration.

Book en demo

References
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-3442.

2. Health and Safety Executive (HSE). (2019). Manual handling in healthcare. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L., & Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety - Australia and New Zealand, 26(3), 199-205.

4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Manual handling in health and social care. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Tilgået 10. marts 2020

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L., & Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(2), 81-87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions