Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Jaké jsou náklady na úrazy pečujících osob a imobilitu pacientů/klientů ve zdravotnickém prostředí?

Jaké jsou náklady na úrazy pečujících osob a imobilitu pacientů/klientů ve zdravotnickém prostředí?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Poranění vzniklá při manipulaci s pacienty/klienty mohou být nákladná nejen pro pečující osoby, ale i pro organizaci. Finanční dopady jsou spojeny s vyšetřováním úrazu i vyřizováním možných nároků, dočasným nahrazením poraněné pečující osoby a s náklady spojenými se soudními spory či vypořádáním. Cílem tohoto článku je zhodnotit náklady na úraz pečující osoby a imobilitu pacientů/klientů ve zdravotnickém prostředí a identifikovat možná řešení pro snížení těchto nákladů. Imobilita pacientů/klientů může mít závažný finanční dopad na organizaci a úrazy pečujících osob mohou mít za následek méně dostupného personálu a pokles efektivity práce.

„Použití správných mechanických pomůcek zvyšuje bezpečnost pečujících osob a snižuje náklady organizace spojené s jejich úrazy“¹

Úrazy pečujících osob

Úrazy pečujících osob v prostředí poskytování zdravotní péče představují zásadní problém, přičemž přední příčinou muskuloskeletálních poruch (MSD) zdravotnických pracovníků je ruční manipulace. Náklady na úrazy pečujících osob zahrnují přímé náklady, jako např. výdaje na zdravotní péči, pracovní neschopnost a výplatu náhrad, jakož i nepřímé náklady, jako např. sníženou produktivitu a zvýšené využívání zdravotní péče.³

Ve Velké Británii průměrné náklady na muskuloskeletální poranění zdravotnického pracovníka činí 2 200 liber a celkové náklady britského zdravotnictví dosahují 119 milionů liber ročně.² Očekává se, že tyto náklady ještě porostou se stárnutím populace a s rostoucí poptávkou po zdravotní péči³.

Imobilita pacientů/klientů

Imobilita pacientů/klientů je dalším významným problémem v prostředí poskytování zdravotní péče, jelikož může vést k celé řadě komplikací, včetně vzniku dekubitů a zvýšeného rizika infekce. Imobilita pacientů/klientů rovněž přispívá k prodloužení hospitalizace a ke snížení kvality života.⁴

Mnoho hospitalizovaných pacientů tráví většinu času na lůžku, což vede k riziku vzniku stavů spojených s imobilitou. Může tím dojít k prodloužení doby hospitalizace a pacienti propouštění do domácí péče mohou být fyzicky oslabení, což má často za následek jejich opětovnou hospitalizaci. V USA nároky vyplývající z manipulace s pacienty dosahují nejvyšších průměrných celkových nákladů ze všech kompenzovaných příčin újmy a činí 14 100 dolarů na každý uplatněný nárok.⁵

Náklady související s imobilitou

  • Pády – náklady na závažná poranění související s pádem hospitalizovaných pacientů dosahují 13 806 USD na případ⁶
  • Dekubity – náklady organizace na každý případ mohou dosáhnout 14 506 USD⁷
  • Náklady na každý případ žilní tromboembolie se odhadují na 17 367 USD⁷

Možná řešení pro snížení těchto nákladů

Existuje několik možných řešení, jak náklady na úrazy pečujících osob a imobilitu pacientů/klientů v prostředí péče snížit, včetně:

  1. Posouzení funkční mobility: Posouzení funkční mobility každé osoby je klíčem k pochopení toho, jak může přispět k vlastní mobilitě a jaká jsou potenciální rizika pro pečující osoby poskytující asistenci bez vhodného vybavení.
  2. Ošetřovatelské dovednosti a školení: Poskytování pravidelného školení a vzdělávání zdravotnickým pracovníkům za účelem zlepšování postupů při manipulaci s pacienty/klienty.⁴
  3. Rehabilitace a časná mobilizace: Podpora časné intervence a rehabilitace pacientů/klientů za účelem zlepšení mobility a snížení rizika komplikací.⁴
  4. Ergonomické techniky a technologie: Zavádění ergonomických technik a využívání vhodných pomůcek, jako jsou zvedáky a zařízení pro přesuny, za účelem snížení fyzické zátěže pečujících osob a zlepšení mobility pacientů/klientů.²,⁴

Úrazy pečujících osob a imobilita pacientů/klientů v prostředí zdravotnické péče představují závažný problém s nemalými náklady pro sektor zdravotnictví, pečující osoby i jednotlivé pacienty/klienty. Posouzení individuálních potřeb, školení zaměřená na ošetřovatelské dovednosti, podpora časné mobilizace, jakož i zavádění ergonomických pracovních postupů a vhodných pomůcek mohou pomoci tyto náklady snížit a zlepšit výsledky pro pacienty/klienty.

Stáhnout Souhrn klinických důkazů pro manipulaci s pacienty/klienty

Stáhnout
Pomáháme Vám vytvářet bezpečné a efektivní prostředí pro práci i péči

Na základě validovaných externích důkazů i nejnovějších doporučených postupů Vám POSOUZENÍ ARJO INSIGHT poskytne objektivní přehled o potřebách Vašich pacientů a klientů, jakož i doporučení o typu a počtu vybavení potřebného k podpoře mobility, ke snížení rizika úrazů pečujících osob a k zajištění efektivních pracovních postupů.

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Objednejte si předvedení

Odkazy
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340–3442.

2. Health and Safety Executive (HSE). (2019). Manual handling in healthcare. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L., & Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety – Australia and New Zealand, 26(3), 199–205.

4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Manual handling in health and social care. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Navštíveno 10. března 2020

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L., & Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(2), 81–87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).