Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Filozofie positive eight: osm výhod mobility
arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility od Arjo
Filozofie Positive Eight (Osm výhod mobility) vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince. Naším cílem je poskytnout zdravotnickým zařízením správné nástroje a pomůcky k tomu, aby mohla pracovat v duchu filozofie Osmi výhod mobility a aby zajistila:


- Používání osvědčených ošetřovatelských technik.
- Vytvoření pracovního prostředí podporujícího efektivní ošetřovatelské postupy.
- Poskytování správných pomůcek přispívajících k mobilitě pacientů a k omezení pracovních úrazů ošetřujícího personálu.

 

 

Positive Eight Czech Translation.png

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).