You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility od Arjo

Filozofie Positive Eight (Osm výhod mobility) vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince. Naším cílem je poskytnout zdravotnickým zařízením správné nástroje a pomůcky k tomu, aby mohla pracovat v duchu filozofie Osmi výhod mobility a aby zajistila:


- Používání osvědčených ošetřovatelských technik.
- Vytvoření pracovního prostředí podporujícího efektivní ošetřovatelské postupy.
- Poskytování správných pomůcek přispívajících k mobilitě pacientů a k omezení pracovních úrazů ošetřujícího personálu.