Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Kennis / Positieve Acht
Arjo sara flex nurse patient

Positieve Acht

De Positieve Acht -filosofie van Arjo
De Positieve Acht-filosofie visualiseert het mogelijke positieve domino-effect dat voortvloeit uit het behouden of verbeteren van de persoonlijke mobiliteit. Het is ons streven dat zorginstellingen beschikken over de juiste randvoorwaarden om volgens de Positieve Acht-filosofie te werken, waarbij wordt gezorgd voor:


- De toepassing van best practice-werkmethoden.
- Het gebruik van de optimale werkomgeving om efficiënte zorgprocessen mogelijk te maken.
- De voorziening van de juiste hulpmiddelen om de mobiliteit van zorgvragers te ondersteunen en het gevaar op letsels bij zorgverleners te verminderen.