You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Onze klanten

Zorgvragers en hun familieleden

Voor zorgvragers met beperkte mobiliteit en andere bijzondere behoeften stellen wij ons ten doel om de mobiliteit te verbeteren en tegelijkertijd complicaties te voorkomen, en om een zo veilig, waardig en comfortabel mogelijke zorgervaring te faciliteren. Ons einddoel is om hen te helpen een grotere zelfstandigheid, sneller herstel en hogere algehele kwaliteit van leven te bereiken.

Familieleden van zorgvragers die willen dat hun naasten de best mogelijke zorg krijgen, nemen vaak zelf de rol van zorgverlener op zich. Of zij nu advies nodig hebben bij het kiezen van het juiste type apparatuur, of de extra uitdaging op zich nemen om adequate zorg te bieden in de thuisomgeving, wij staan klaar om te helpen een veilige, comfortabele en waardige zorgervaring voor hun naaste te faciliteren.

With people in mind

Bij Arjo zetten we ons 100% in voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg.

Al vele jaren werken we nauw samen met zorgprofessionals om mensen met beperkte mobiliteit en leeftijdsgerelateerde aandoeningen meer comfort te bieden in hun dagelijks leven. Hierdoor hebben wij een uniek inzicht verworven in hun uitdagingen en kunnen wij de juiste oplossingen aanbieden voor hun specifieke behoeften. Telkens weer.

Zorgverleners

Verpleegkundigen, verpleeghulpen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere zorgprofessionals vormen de kern van de zorgervaring. Voor hen is een veilige werkomgeving essentieel. Door het risico op werkgerelateerd letsel in de zorgomgeving te verminderen, kunnen zorgverleners een sterke band met hun zorgvragers blijven opbouwen. Dit verhoogt op zijn beurt de werktevredenheid.

Zorgaanbieders

In nauwe samenwerking met managers van zorginstellingen dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg en het verlagen van de kosten van vermijdbare letsels en incidenten – waarbij wij altijd zowel aan de zorgvragers als aan het personeel denken. Ook helpen we processen te verbeteren en adviseren we over een efficiënter gebruik van middelen.