Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Våra kunder
Arjo_stock_image_closeup_hand.jpg

Våra kunder

Arjo_stock_image_closeup_child_grandfather_edited size.jpg

Vårdtagarna & deras familjer

För patienter och boende med nedsatt rörlighet och andra särskilda behov är vårt mål att förbättra rörligheten, samtidigt som vi förebygger komplikationer och möjliggör en så trygg, värdig och bekväm vårdupplevelse som möjligt. Vårt yttersta mål är att hjälpa dessa personer till ett större oberoende, snabbare återhämtning och en allmänt högre livskvalitet.

Anhöriga till patienter och boenden på vårdhem som vill att deras nära och kära ska få bästa möjliga vård tar ofta själva på sig rollen som vårdgivare. Vare sig de behöver vägledning för att välja rätt typ av vård, eller tar på sig den ännu större utmaningen att erbjuda adekvat vård i hemmet, är vi beredda att hjälpa till att skapa en trygg, bekväm och värdig vårdupplevelse för deras närmaste.
Arjo_stock_image_closeup_child_440x440.jpg

Med människan i fokus

På Arjo satsar vi till 100 procent på att öka kvaliteten och effektiviteten i vården.

Vi har under alla år haft ett nära samarbete med vårdpersonalen för att höja livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Det har gett oss en unik förståelse för de utmaningar de står inför och har gjort det möjligt för oss att leverera rätt lösningar för deras specifika behov. Gång på gång.
Generalimages6.jpg

Vårdpersonal

Sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal utgör kärnan i vårdupplevelsen. För dem är en säker arbetsmiljö helt avgörande. När risken för arbetsskador minkar kan de bygga starkare band till patienterna. Det i sin tur gör jobbet mer givande.
About-Us-Computer-hands.jpg

Vårdgivare

I nära samarbete med chefer för vårdanläggningar hjälper vi till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i vården samtidigt som vi minskar kostnaderna för skador och olyckor som kan förebyggas – alltid med både patienter och vårdpersonal i tankarna. Vi hjälper också till att förbättra rutiner och ge råd om en effektivare användning av resurserna.