You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Skummadrass

Skummadrass

Vår portfölj med skummadrasser − Reaktiv behandling

En skummadrass med hög prestanda är en reaktiv madrass som tillhandahåller en effektiv tryckfördelningsmetod. Vårt sortiment av skummadrasser har utformats för känsliga patienter med hög risk för tryckskador, för att omfördela trycket och erbjuda komfort. Vårt sortiment av skummadrasser finns i flera storlekar för att tillgodose olika patientbehov.