You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Växlande tryck

Växlande tryck

Vår portfölj med madrasser med växlande tryck − Aktiv behandling

Vår portfölj med madrasser med växlande tryck (Aktiv behandling) ger tryckfördelning för att förebygga och behandla trycksår.

En madrass med växlande tryck är speciellt viktig för att förebygga och behandla tryckskador hos patienter som inte kan ändra läge ofta, inklusive patienter inom områdena intensivvård, traktion, andning, smärta och vård i livets slutskede.