You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Střídavý tlak

Střídavý tlak

Systém podložky na matraci pro redistribuci tlaku se dvěma režimy

Systém podložky na matraci pro redistribuci tlaku Alpha Active® 3 nabízí řadu funkcí určených na efektivní prevenci vzniku proleženin a péči v domácím a komunitním prostředí. Díky dvěma režimům systém Alpha Active 3 pomáhá při preventivních a léčebných postupech a usnadňuje zajišťování klinických potřeb a potřeb rezidenta/klienta. Aktivní/střídavý režim: pravidelná redistribuce tlaku z citlivých oblastí prostřednictvím nafukování a vyfukování komor pod rezidentem/klientem. Ideální na prevenci u vysoce rizikových rezidentů/klientů, zejména těch, které není možno často polohovat 1. Reaktivní/statický režim: tlak komor je vyrovnán pro rozložení hmotnosti těla na větší plochu. Ideální pro rezidenty/klienty při rehabilitaci nebo pro ty, kteří nesnáší pohyblivý povrch.

Odkazy:

1. Mezinárodní směrnice pro prevenci proleženin pro rok 2009. www.epuap.org