You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Střídavý tlak

Střídavý tlak

Naše portfolio matrací se střídavým tlakem – aktivní terapie

Naše portfolio povrchů se střídavým tlakem (aktivní terapie) nabízí účinnou redistribuci tlaku pro prevenci a léčbu dekubitů.

Matrace se střídavým tlakem je zvláště důležitá pro prevenci a léčbu dekubitů u pacientů, které nelze pravidelně polohovat, včetně pacientů v intenzivní či hospicové péči, pacientů trpících závažným respiračním onemocněním, bolestí nebo podstupujících trakční léčbu.