Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Architekti a projektanti

Váš partner pro projektování zařízení

Je za námi dlouhá historie úzké spolupráce s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty/klienty a také se samotnými klienty a jejich příbuznými. Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí je nezbytná správná kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili portál Arjo pro architekty a projektanty.

 

Podívejte se na video, abyste zjistili, jak Vás můžeme podpořit v průběhu realizace projektu – od počátečních rad týkajících se uspořádání a prostorových nároků až po pomoc se zpracováním výkresové dokumentace nebo instalací zařízení.

Co najdete na našem portálu?

  • Prostorové požadavky – nákresy prostorového uspořádání s rozměry, které poskytují dostatečný prostor pečujícím osobám, pacientům/klientům i pro manévrování s vybavením
  • Poznatky – náš soubor článků o osvědčených postupech a konstrukčních požadavcích při plánování různých prostředí péče
  • Soubory ke stažení – CAD knihovna (2D a 3D) jednotlivých výrobků, kompletních řešení místností a prostorových požadavků

Zaregistrujte se pro získání bezplatného přístupu a pusťte se do toho.

ProcessAP.png

Podporujeme Vás v každé fázi projektu

Znalosti a rady

 

Naši poradci Vám pomohou provést analýzu potřeb Vašeho zařízení v oblasti pracovního prostoru, mechanických pomůcek a školení personálu a sestaví pro Vás na míru upravený plán pro vytvoření ideálních podmínek a prostředí pro bezpečnou manipulaci s pacienty/klienty.

Služby
• Posouzení zařízení
• Analýza požadavků
• Analýza pracovního prostředí
• Plánování prostor

Nástroje pro hodnocení
• Filozofie Positive Eight
• Galerie mobility

Plánování zařízení


V raných fázích projektu poskytujeme praktické rady týkající se plánování a projektování pečovatelského zařízení a také nabízíme návrhy uspořádání různých typů pokojů či prostor pro inspiraci.

Prostorové požadavky
• Rady a doporučení
• 2D nákresy
• Poloměry otáčení

Příklady prostor a informace
• Sprcha a WC
• Centrální koupelna
• Čisticí místnost

Nákresy výrobků
• 2D nákresy

Podpora návrhu

 

Projekty zařízení podporujeme instalačními nákresy a dalšími technickými specifikacemi, ale i umožněním snadného přístupu k nákresům výrobků a BIM objektům.

Nákresy výrobků
• 3D nákresy
• BIM objekty

Specifikace výrobku

Instalační nákresy a
specifikace

Výrobky


Společnost Arjo může poskytnout úplné specifikace, technické informace, nákresy, pokyny pro instalaci a obsluhu všech svých výrobků.

Instalace a dokumentace výrobků
• Úplné specifikace
• Technické informace
• Nákresy
• Pokyny k obsluze a údržbě
• Dokumentace k uvedení do provozu a validaci

Školení a servisní podpora na místě

arjo_positive_eight2.png

Základem naší práce je naše filozofie Positive Eight™, která vychází ze správné kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Vizualizuje potenciální pozitivní účinky zlepšené mobility na pečující osoby i klienta. Zajištěním dostatečného prostoru maximalizujete možnosti pro výběr správných pomůcek a použití správných pracovních postupů, čímž v konečném důsledku optimalizujete pracovní podmínky pro pečující osoby i pacienty/klienty. Zároveň se tím zlepšuje celý proces péče, což má za následek spokojenější, zdravější a mobilnější klienty i pacienty.

arjo_mobility_gallery-22.png

Naše metodika – Mobility Gallery™

Vyvinuli jsme validovaný nástroj pro posuzování rizik Mobility Gallery™, který využívá pěti vzorových příkladů osob a jejich různých úrovní funkční mobility – od plně mobilních a soběstačných osob (Albert) až po ty, které jsou trvale upoutány na lůžko (Emma). Pojmenovány jsou podle abecedy A až E. Na základě těchto pěti osob jsme stanovili funkční prostory, které zohledňují doporučené pomůcky a vybavení pro každou úroveň mobility i pracovní prostředí pro pečující osoby.

Space Image (1).jpg

Správný prostor je důležitý

Je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro pečující osoby.


Jak nastiňuje naše filozofie Positive Eight, odpovídající prostředí, správné pomůcky a ošetřovatelské dovednosti mohou spustit pozitivní řetězovou reakci, jež může vyústit v lepší úroveň péče s větším počtem mobilních klientů, menším počtem pracovních úrazů a lepšími finančními výsledky.
Při plánování by měla být zohledněna individuální úroveň mobility všech klientů, aby bylo možné vytvořit pečovatelské prostředí vhodné pro Alberta, který je chodící, Carla, který vyžaduje hodně podpory i stimulace, ale i Emmu, která je zcela závislá. Abychom vám mohli poskytnout potřebnou podporu při plánování a projektování pečovatelského zařízení, vyvinuli jsme celou řadu užitečných nástrojů, jako např. situační prostorové požadavky, poloměry otáčení nebo kompletní koncepce pokojů a příklady uspořádání, které jsou k dispozici v Příručce pro architekty a projektanty.

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).