You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence dekubitů

Prevence dekubitů

Komplexní sortiment určený pro péči o rezidenty a klienty na základě pomoci a prevence v oblasti komplikací souvisejících s imobilitou.

Sortiment společnosti Arjo v oblasti prevence dekubitů (PIP) zahrnuje vysoce specializovaná terapeutická lůžka, systémy výměny matrací a řadu dalších opěrných povrchů.

Řada opěrných povrchů zahrnující systémy výměny povlaků a matrací je určena na pomoc při prevenci a léčbě dekubitů.