You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence dekubitů

Prevence dekubitů

Ucelené portfolio pomáhá v prevenci i léčbě komplikací spojených s imobilitou klientů a pacientů, čímž přispívá k pozitivním výsledkům péče.

Sortiment společnosti Arjo v oblasti prevence dekubitů (PIP) zahrnuje vysoce specializovaná terapeutická lůžka, systémy náhrady matrace a řadu dalších podpůrných povrchů.

Různé podpůrné povrchy včetně podložek a systémů náhrady matrace jsou navrženy tak, aby pomáhaly v prevenci a léčbě dekubitů.