You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Skin IQ

Skin IQ™ Microclimate Manager

Účinné a intuitivní řešení pro prevenci a léčbu dekubitů.

Microclimate Management (MCM) představuje kritický článek celistvosti kůže.
• Mikroklima označuje podmínky z hlediska vlhkosti a teploty v místech styku pokožky a povrchu matrace.¹
• Mikroklima je klíčovým faktorem u pacientů s rizikem macerace a poškození kůže.
• Nadměrné změny vlhkosti nebo teploty zvyšují citlivost kůže vůči škodlivým efektům tlaku, smyku a tření.²

Odkazy:
1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice. Guideline. Emily Haesler (Ed). Cambridge Media: Perth, Austrálie; 2014.
2. International Review. Pressure Ulcer Prevention: Pressure, Shear, Friction and Microclimate in Context. A Consensus Document. Londýn: Wounds International, 2010.
• Voděodolná, paropropustná horní vrstva, která funguje jako bariéra proti bakteriím a virům.¹

• Technologie NAT (Negative Airflow Technology) nepřetržitě odvádí nadměrnou vlhkost ze styčné plochy pokožky a matrace. Srovnávací studie prokázaly, že Skin IQ Microclimate Management (MCM) odvádí 3,8krát více vlhkosti z rozhraní kůže a povrchu matrace než stejná matrace bez Skin IQ MCM.²

• Srovnávací studie prokázaly, že Skin IQ MCM redukuje růst bakterií staphylococcus aureus o 3,1 řádu během 24 hodin. Procento redukce je větší než 99,9 %.³ *

• Ze srovnávacích studií vyplývá, že Skin IQ MCM výrazně snižuje zápach na rozhraní kůže a povrchu matrace v porovnání se stejným povrchem bez proudění vzduchu.⁴

• Je kompatibilní s matracemi pro redistribuci tlaku, které jsou v současné době nabízeny na trhu (např. systémem náhrady matrace AtmosAir™ 9000).

Jednoduché vlastnosti, sofistikovaný výkon

Efektivní pro pacienty
• Skin IQ MCM poskytuje rychlost přenosu vodních par (MVTR) 130 g/m²/h².
• Materiál horní vrstvy pomáhá snížit smyk a tření.‎⁷
• Jednoduché, intuitivní nastavení a údržba
• Nízký profil

*Uvedená úroveň léčby označuje jen teoretické úrovně.

1. Data Arjo k dispozici v archivu, Test Report Viral Barrier Property of Top Sheet of Skin IQ Coverlet – Zkušební protokol 100018376, str. 3 a Zkušební protokol 100019009, str. 1–7.
2. Data Arjo k dispozici v archivu, Studie SIQ2010-57. Zkušební protokol – Skin IQ Microclimate Manager/Low Air Loss (LAL) Coverlet Functional (Post-Stress) Testing – Zkušební protokol 100018343, str. 6, 12.
3. Data Arjo k dispozici v archivu. Zkušební protokol – 100077042.
4. Data Arjo k dispozici v archivu, Assessment of Skin IQ Microclimate Manager Capability to Mitigate odour – Zkušební protokol 100018484.
5. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Reusable System Functional Test – Zkušební protokol 100014338, str. 6.
6. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Microclimate Manager 60 Day MVTR – Zkušební protokol 100016748, str. 3.
7. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Coefficient of Friction – Zkušební protokol 100018362, str. 1.
Weight and dimensions
Weight capacity kg 227 kg
Weight capacity lb 500 lb
Overall Length mm 2134 mm
Overall Length in 84 in
Overall Width mm 914,4 mm
Overall Width in 36 in
Depth/Height of surface mm 178 mm
Depth/Height of surface in 7 in
Coverlet Height mm 6,35 mm
Coverlet Height in 0,25 in
Packaging Single unit or 4 pack
Electrical
Voltage 100 - 240 VAC
Frequency 50 - 60 Hz
Ampere Rating 0.5A
Power Supply DCV, Reusable and cord
Operating Temperature Range C 14 - 35 °C
Operating Temperature Range F 57.2 - 95 °F
Storage Temperature Range C -29 - 60 °C
Storage Temperature Range F 20.2 - 140 °F
Classification B
Standards IEC60601-1:2006

{{document.Title}}

Kategorie: {{document.Category}}

Název souboru: {{document.FileName}}

Typ: {{document.Type}}

Velikost: {{document.Size}}

{{language.LanguageString}}


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.