You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrická lůžka

Bariatrická lůžka

Arjo nabízí široký výběr rámů nemocničních lůžek navržených tak, aby naplňovaly specifické potřeby obézních pacientů. Jsou určeny pro pacienty o hmotnosti až 454 kg (1 000 lb) a jsou kompatibilní s celou řadou terapeutických povrchů pro imobilní a těžce nemocné obézní pacienty.