You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

IndiGo

Intuitivní jízdní asistent pro lůžka Enterprise nebo Citadel

IndiGo je intuitivní asistent při jízdě, který ošetřujícímu personálu ulehčuje přesuny pouhým dotykem – pro větší bezpečnost a jednoduchost.

Přesun pacienta na nemocničním lůžku je běžným úkonem, který ovšem může představovat značné ergonomické riziko pro zúčastněné zdravotnické pracovníky, ať už se jedná o zdravotní sestru, ošetřovatele nebo sanitáře.1 Společnost Arjo věří, že správné přepravní řešení by mělo zaručovat, že vždy budete mít dostatek času i energie na práci, na níž záleží nejvíc: na péči o pacienty.
Nemocnicím hledajícím možnosti, jak snížit ergonomická rizika a zefektivnit pracovní postupy, IndiGo nabízí pomocnou ruku v podobě poháněného 5. kolečka, které zajistí, aby každý přesun byl co nejvíce bezpečný, jednoduchý a plně řiditelný.

• Přispívá k bezpečnosti ošetřujícího personálu i pacientů
• Intuitivní obsluha „grab-and-go“
• Snadná integrace a plynulejší pracovní postupy

Jízdní asistent IndiGo může být dodán s novými lůžky Enterprise a Citadel přímo z továrny, případně může být instalován dodatečně k vybraným rámům, včetně Enterprise 5000X, Enterprise 8000X, Enterprise 9000X a systému péče o pacienty Citadel.

1. Paul, G. & Quintero-Duran, M. Ergonomic assessment of hospital bed moving using DHM Siemens JACK. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9. – 14. 08. 2015.

IndiGo je průlomová technologie intuitivního jízdního asistenta, jež umožňuje jedinému ošetřovateli lehce manévrovat nemocničním lůžkem v libovolné pozici, aniž by bylo nutné přidávat složité ovládání nebo madla.

Přispívá k bezpečnosti ošetřujícího personálu i pacientů

 • Poskytuje inteligentní asistenci při jízdě a brzdění podle pokynů ošetřovatele – úroveň asistence lze nastavit podle potřeby.
 • Může omezit ergonomická rizika spojená s přesuny pacientů tím, že sníží množství práce vynaložené při pohybu lůžka po svažitém povrchu dolů o 70 % a vzhůru o 60 %.1
 • Reaktivní asistent pomáhá předcházet problémům s řízením a pohybem, s nimiž je možné se setkat u tradičních mechanických pohonů.

Intuitivní obsluha „grab-and-go“

 • Revoluční ovladatelnost v rozsahu 360° eliminuje nutnost tlačítek, madel nebo jiných ovládacích prvků – stačí lůžko chytnout a jet.
 • Lůžko lze rozpohybovat tažením nebo tlačením v jakémkoli místě po jeho obvodu.
 • Jelikož je zabudován do samotné konstrukce, nijak neovlivňuje ostatní funkce lůžka.

Snadná integrace a plynulejší pracovní postupy

 • Vždy připraven poskytnout ošetřovateli potřebnou asistenci kdykoli a kdekoli.
 • Minimální požadavky na zaškolení personálu přispívají k plynulejším pracovním postupům.

Automatická detekce svahu

 • Na svažitém povrchu poskytuje dodatečnou asistenci při jízdě dolů a brzdění.

Viditelná indikace vypnutí/zapnutí

 • Modré LED osvětlují podlahu po obou stranách lůžka, když je poháněné kolečko zapnuté nebo když je baterie téměř vybitá.

Jednoduchá aktivace

 • Aktivuje se automaticky jednoduchým a intuitivním pohybem – zvednutím brzdového pedálu do vzpřímené pozice.

Rychlé polohování

 • Nabízí režim řízení a asistence a díky jednoduché deaktivaci dovoluje boční pohyb i přesné polohování lůžka v těsných prostorách.

Snadná manévrovatelnost

 • Středové poháněné kolečko minimalizuje prostor potřebný k zatočení a umožňuje i otočení o 360 stupňů.

Nouzová tlačítka

 • Jsou umístěna v hlavové a nožní části lůžka a aktivují elektronického asistenta brzdění, který lůžko postupně zpomalí namísto náhlého zastavení pro větší bezpečnost pacienta i ošetřovatele.

Jednoduchá instalace

 • Jednoduše a jen s minimální přípravou se připne ke stávajícímu rámu lůžka Citadel nebo Enterprise.

Elektrické zapojení

 • Připojí se k původnímu napájecímu kabelu lůžka vedoucímu z řídicí skříňky.


1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper).

Specifikace

Lithium-iontová bateriebaterie s nominálním napětím 25,2 V a kapacitou 4,3 ampéru
doba nabíjení vybité baterie: ~4 hodiny
Dosažitelná vzdálenost s plnou baterií5 000 m (3,10 míle)
Dosažitelná vzdálenost se slabou baterií500 – 1000 m (0,31 – 0,62 míle)
Zbývající čas při kriticky slabé baterii20 sekund
Maximální rychlost při plné asistenci5 km/h (3 mph)
Pohon kolečka IndiGoBez označení
Stupeň ochrany proti vniknutí kapalinIPX4
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudemTřída 1
Povolená kombinaceSystém rámu lůžka Citadel Bed Frame System
Nemocniční lůžko Enterprise 5000X pro akutní péči
Nemocniční lůžko Enterprise 8000X pro akutní péči
Nemocniční lůžko Enterprise 9000X pro akutní péči
Předpokládaná životnostPředpokládaná životnost je deset let za předpokladu,
že je prováděna preventivní údržba
v souladu s pokyny uvedenými v části Péče a údržba
v návodu k použití.
Kapacita (watthodiny)Nominální 108 Wh
Bezpečné pracovní zatíženíJízdní asistent IndiGo má stejné bezpečné pracovní zatížení jako lůžko, k němuž je připevněn.

Recyklace

BaterieLithium-iontová. Není určena k likvidaci, pouze k recyklaci.
ObalDřevo a vlnitá lepenka jsou recyklovatelné.
IndiGoElektrické, kovové a plastové součásti by měly být vytříděny a recyklovány podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a podle označení na výrobku.

Provozní, přepravní a skladovací podmínky

Teplota (při provozu)14 až 35 °C (57 až 95 °F)
Teplota (při přepravě a skladování)-29 až 50 °C (-20 až 122 °F)
Relativní vlhkost (při provozu)20%-80%
Relativní vlhkost (při přepravě a skladování)20–90% při 30 °C (86 °F),
nekondenzující
Atmosférický tlak (při provozu)700 hPa až 1 060 hPa
Atmosférický tlak (při přepravě a skladování)700 hPa až 1 060 hPa

Certifikace a normy

IEC 60601-1:2005 + A1:2012
Zdravotnické elektrické přístroje
UN DOT 38.3
Testování lithiových baterií pro přepravu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

{{document.Title}}

Kategorie: {{document.Category}}

Název souboru: {{document.FileName}}

Typ: {{document.Type}}

Velikost: {{document.Size}}

{{language.LanguageString}}


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.