Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Tipy a techniky ke zvážení při použití kluzných podložek pod pacientem/klientem

Tipy a techniky ke zvážení při použití kluzných podložek pod pacientem/klientem


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Použití kluzných podložek k polohování na lůžku přináší výhody nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska pohodlí, ochrany a důstojnosti pacientů/klientů¹.

Rizika spojená s přesouváním celé tělesné hmotnosti závislého pacienta/klienta jsou dobře známá. Pro horizontální přesuny a celou řadu pohybů na lůžku může být zajištění kluzné podložky snižující tření rozumným řešením pro snížení fyzické námahy a zlepšení pohodlí pacienta/klienta.¹,²

Kluzné podložky mohou více soběstačnému pacientovi/klientovi pomoci, aby se sám pohyboval na lůžku. Pečující osoby je také mohou používat k polohování více závislých pacientů/klientů na lůžku.

Mezinárodní doporučené postupy navíc radí používat textilní materiál s nízkým koeficientem tření u osob ohrožených vznikem dekubitů.³

Při rehabilitačních činnostech zahrnujících pasivní pohyb končetin mohou pomoci kluzné podložky, které snižují fyzickou námahu terapeuta a pacientovi/klientovi dovolují snáze dosáhnout funkčního pohybu a podle možností tak optimalizovat dobu mobility.

Podívejte se na tato videa:

  • Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem – metoda rozvinutí a převalení
  • Odstranění kluzné podložky zpod pacienta/klienta – tubulární podložka
  • Instalace pomocného vaku za použití kluzných podložek
  • Použití kluzných podložek k rehabilitaci

Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem – metoda rozvinutí a převalení

Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem s pomocí metody rozvinutí a převalení.

Odstranění kluzné podložky zpod pacienta/klienta – tubulární podložka

Odstranění dvou kluzných podložek nebo tubulární kluzné podložky

Instalace pomocného vaku s kluznou podložkou

Použití vaku u sedícího pacienta/klienta může být náročné a pro pacienta/klienta nepohodlné, neboť hrozí riziko tření a smyku.

Rehabilitační činnosti s využitím kluzných podložek

Při rehabilitačních činnostech zahrnujících pasivní pohyb končetin mohou pomoci kluzné podložky, které snižují fyzickou námahu terapeuta a pacientovi/klientovi dovolují snáze dosáhnout funkčního pohybu a podle možností tak optimalizovat dobu mobility.

Kluzné podložky – video klinického použití v plné délce 18 min

Použití a odstranění kluzných podložek, umístění kluzné podložky pod patu, polohování pacientů/klientů, polohování na břiše, odlehčení kůže, oblékání a svlékání, přesun na lůžko a z lůžka, rehabilitační činnosti, instalace pomocného vaku, rehabilitační činnosti aj.

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Objednejte si předvedení

Odkazy

1. Fray M, Hignett S. Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing, 2015; Vol 24 Issue 6

2. Bartnik LM, Rice MS. Comparison of caregiver forces required for sliding a patient up in bed using an array of slide sheets. Workplace Health & Safety, 2013. 61, 393–400

3. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline, Emily Haesler (Ed.)EPUAP/NPIAP/PPIA:2019. Section 6: Preventive Skin Care. Recommendation 3.4 Bed Linen. Page 88

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).