Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Tipy a techniky ke zvážení při použití kluzných podložek pod pacientem/klientem

Tipy a techniky ke zvážení při použití kluzných podložek pod pacientem/klientem


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Použití kluzných podložek k polohování na lůžku přináší výhody nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska pohodlí, ochrany a důstojnosti pacientů/klientů¹.

Rizika spojená s přesouváním celé tělesné hmotnosti závislého pacienta/klienta jsou dobře známá. Pro horizontální přesuny a celou řadu pohybů na lůžku může být zajištění kluzné podložky snižující tření rozumným řešením pro snížení fyzické námahy a zlepšení pohodlí pacienta/klienta.¹,²

Kluzné podložky mohou více soběstačnému pacientovi/klientovi pomoci, aby se sám pohyboval na lůžku. Pečující osoby je také mohou používat k polohování více závislých pacientů/klientů na lůžku.

Mezinárodní doporučené postupy navíc radí používat textilní materiál s nízkým koeficientem tření u osob ohrožených vznikem dekubitů.³

Při rehabilitačních činnostech zahrnujících pasivní pohyb končetin mohou pomoci kluzné podložky, které snižují fyzickou námahu terapeuta a pacientovi/klientovi dovolují snáze dosáhnout funkčního pohybu a podle možností tak optimalizovat dobu mobility.

Podívejte se na tato videa:

  • Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem – metoda rozvinutí a převalení
  • Odstranění kluzné podložky zpod pacienta/klienta – tubulární podložka
  • Instalace pomocného vaku za použití kluzných podložek
  • Použití kluzných podložek k rehabilitaci

Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem – metoda rozvinutí a převalení

Použití kluzné podložky pod pacientem/klientem s pomocí metody rozvinutí a převalení.

Odstranění kluzné podložky zpod pacienta/klienta – tubulární podložka

Odstranění dvou kluzných podložek nebo tubulární kluzné podložky

Instalace pomocného vaku s kluznou podložkou

Použití vaku u sedícího pacienta/klienta může být náročné a pro pacienta/klienta nepohodlné, neboť hrozí riziko tření a smyku.

Rehabilitační činnosti s využitím kluzných podložek

Při rehabilitačních činnostech zahrnujících pasivní pohyb končetin mohou pomoci kluzné podložky, které snižují fyzickou námahu terapeuta a pacientovi/klientovi dovolují snáze dosáhnout funkčního pohybu a podle možností tak optimalizovat dobu mobility.

Kluzné podložky – video klinického použití v plné délce 18 min

Použití a odstranění kluzných podložek, umístění kluzné podložky pod patu, polohování pacientů/klientů, polohování na břiše, odlehčení kůže, oblékání a svlékání, přesun na lůžko a z lůžka, rehabilitační činnosti, instalace pomocného vaku, rehabilitační činnosti aj.

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Odkazy

1. Fray M, Hignett S. Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing, 2015; Vol 24 Issue 6

2. Bartnik LM, Rice MS. Comparison of caregiver forces required for sliding a patient up in bed using an array of slide sheets. Workplace Health & Safety, 2013. 61, 393–400

3. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline, Emily Haesler (Ed.)EPUAP/NPIAP/PPIA:2019. Section 6: Preventive Skin Care. Recommendation 3.4 Bed Linen. Page 88

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).