Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro bariatrickou péči

Galerie mobility pro bariatrickou péči

Galerie mobility pro bariatrickou péči se zaměřuje na identifikaci a posouzení různých pacientů a klientů, aby zdravotnickým zařízením pomohla vytvořit prostředí s vhodnými pomůckami a správně vyškoleným týmem ošetřovatelů s dovednostmi a znalostmi nezbytnými pro poskytování bezpečné a kvalitní péče klientům a pacientům při minimálním riziku poranění ošetřujícího personálu.
circle5_555px.jpg

Seznamte se s pacienty/klienty

V dlouhodobé i akutní péči narůstá počet obézních pacientů a mnoho zařízení nemá správné pomůcky, které by vyhovovaly jejich měnícím se potřebám. V případě obézních pacientů a klientů může volba správných pomůcek záviset nejen na jejich úrovni mobility, ale také na jejich individuálním tvaru těla a rozložení hmotnosti, jelikož tyto dva faktory mohou mít dopad na to, jakým způsobem je obéznímu pacientovi poskytována asistence.
Albert BC_500x700.jpg

Albert

Tento pacient/klient je schopen samostatně provádět denní aktivity, může ale mít menší obtíže s udržením rovnováhy
Barbara BC_500x700.jpg

Barbara

Tato pacientka/klientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a potřebná pomoc obvykle nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.
Carl BC_500x700.jpg

Carl

Tento pacient/klient není schopen provádět denní aktivity bez pomoci, je však schopen se na jejich výkonu podílet nebo dokáže část aktivity provést samostatně.
Doris BC_500x700.jpg

Doris

Tato pacientka/klientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Emma BC_500x700.jpg

Emma

Tato pacientka/klientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se aktivně podílet na poskytované péči či přesunech.
positive8_500x700v3.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
bariatricV7.png

Tvar těla a rozložení hmotnosti

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).