You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galerie mobility pro bariatrickou péči

Galerie mobility pro bariatrickou péči se zaměřuje na identifikaci a posouzení různých pacientů a klientů, aby zdravotnickým zařízením pomohla vytvořit prostředí s vhodnými pomůckami a správně vyškoleným týmem ošetřovatelů s dovednostmi a znalostmi nezbytnými pro poskytování bezpečné a kvalitní péče klientům a pacientům při minimálním riziku poranění ošetřujícího personálu.

circle5_555px.jpg

Seznamte se s pacienty/klienty

V dlouhodobé i akutní péči narůstá počet obézních pacientů a mnoho zařízení nemá správné pomůcky, které by vyhovovaly jejich měnícím se potřebám. V případě obézních pacientů a klientů může volba správných pomůcek záviset nejen na jejich úrovni mobility, ale také na jejich individuálním tvaru těla a rozložení hmotnosti, jelikož tyto dva faktory mohou mít dopad na to, jakým způsobem je obéznímu pacientovi poskytována asistence.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení

Tvar těla a rozložení hmotnosti

Tvar těla a rozložení hmotnosti