Sada galerie mobility

Rozhodnutí týkající se poskytované péče by měla být založena na svědomitém posuzování pacientů/klientů, je třeba si ovšem uvědomit, že žádný typický pacient/klient neexistuje.

Proto rozhodnutí o podobě péče o pacienty/klienty musí být řádně zdůvodněná a vyvážená. Jinými slovy řečeno, vedle přizpůsobení péče potřebám každého jednotlivce je také žádoucí jistá míra standardizace.

Galerie mobility Arjo je nástroj pro posuzování a komunikaci, který vychází z různých úrovní funkční mobility – od plně mobilních a soběstačných pacientů/klientů až po ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

Galerie mobility představuje pět úrovní funkční mobility zastoupených pěti vzorovými osobnostmi – všechny jsou založeny na klientech či pacientech, s nimiž se můžete setkat při své každodenní práci.

Sada galerie mobility zajistí, abyste ve spojitosti s funkční mobilitou pacientů/klientů a posuzováním nenaplněných potřeb klientů, pacientů i ošetřujícího personálu, hovořili stejným jazykem. S její pomocí můžete objevit možná řešení, která skutečně změní věci k lepšímu, jak z hlediska kvality péče, tak i kvality práce.

Sada galerie mobility zahrnuje:

  • Brožuru galerie mobility
  • Edukační plakáty
  • Plakáty galerie mobility
  • Klinické reference galerie mobility

Pro stažení kopie sady galerie mobility vyplňte a odešlete formulář.