Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Prevence úrazů pečujících osob: Jak mohou pomoci podlahové a stropní zvedáky

Prevence úrazů pečujících osob: Jak mohou pomoci podlahové a stropní zvedáky


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Běžné ošetřovatelské úkony by neměly představovat riziko pro pečující osoby. Pečující osoby provádějí přesuny, polohování i hygienické úkony nesčetněkrát v průběhu celého dne. Nejsou-li tyto základní ošetřovatelské úkony prováděny za použití správného vybavení, ošetřovatelských postupů a dovedností, mohou být pečující osoby vystaveny riziku muskuloskeletálních poruch (MSD) a poranění. Je doporučeno používat správné mechanické pomůcky, které mohou zvýšit bezpečnost pečujících osob a snížit vysoké náklady spojené s jejich úrazy.¹

„Mechanické zvedáky snižují kompresní síly působící na záda ošetřovatelského personálu odhadem o 60 %“²

Podlahový zvedák Maxi Move® s manipulační podložkou

Použití podlahových zvedáků, jako je Maxi Move, může snížit pracovní úrazy. Jakmile je pacient/klient připraven na přesun mimo lůžko, může být zpočátku žádoucí použít vhodnou pomůcku, jako je zvedací systém, dokud nebude schopen se za asistence ošetřujícího personálu postavit a přesunout na židli nebo do křesla. Pro dosažení tohoto cíle jsou zásadní vhodné pomůcky pro přesun a sezení, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů/klientů s různou úrovní mobility. Použití mechanických zvedacích pomůcek (navíc k dalším pomůckám pro manipulaci s pacienty/klienty) je klíčovou součástí jakéhokoli programu pro manipulaci s pacienty/klienty nebo prevenci úrazů pečujících osob³

 

BIOMECHANICKÁ LABORATORNÍ STUDIE A PSYCHOFYZICKÉ HODNOCENÍ PROKÁZALY, ŽE MECHANICKÉ ZVEDÁKY²:

 

 

  • Snižují kompresní síly působící na záda ošetřovatelského personálu odhadem o 60 %
  • Eliminují 66 % činností spojených se zvedáním během přesunu
  • Zvyšují pocit pohodlí a bezpečí pacienta/klienta ve srovnání s ručním zvedáním

Tento posun souvisí s efektivitou práce i péče a se snižováním nákladů¹. Studie Occupational Health Safety Network odhalila, že z celkem 62 % úrazů zahrnujících data o zvedacích zařízeních se téměř 83 % úrazů stalo v situaci, kdy zvedací zařízení použita nebyla, zatímco pouze k 18 % úrazům došlo při jejich použití⁴.

 
Stropní zvedák Maxi Sky® 2 s manipulační podložkou

Výsledky studie biomechanické zátěže odhalily, že stropní zvedáky, jako je Maxi Sky 2, vyžadují k obsluze menší sílu než podlahové zvedáky a že pečující osoby v prostředí domácí péče by měly mít k dispozici stropní zvedák, aby se snížilo nebezpečí úrazu5.

„Zaměřit se na potřebu stropních zvedáků již v rané fázi projektování zařízení je zásadní pro splnění požadavků na následnou instalaci takového vybavení.“

Prostorové nároky v souvislosti s vybavením pro bezpečnou manipulaci s pacienty/klienty lze uspokojit volbou stropních zvedáků, které ve srovnání s pasivními podlahovými zvedáky vyžadují méně místa.

V současné době je trendem instalovat stropní zvedáky za účelem zvládání rostoucí populace závislých pacientů/klientů a zvyšování bezpečnosti práce i efektivity pečujících osob při poskytování péče. Efektivita práce při snížené dostupnosti ošetřovatelského personálu je na pořadu dne v mnoha evropských zemích, jako je Německo, Velká Británie či Nizozemsko. Při použití stropního kolejnicového zvedáku a vaku pro ležící je možné docílit efektivity práce a navíc významně snížit počet potřebného personálu.

„Využití všestranného přístupu při manipulaci s pacienty/klienty a jejich přesunech, včetně použití vhodných zařízení, jako jsou stropní zvedáky, podlahové zvedáky a pomůcky pro polohování a přesuny, může pomoci snížit četnost úrazů pečujících osob“

Pracovní úrazy pečujících osob vzniklé následkem manipulace s pacienty/klienty jsou běžné. Využití všestranného přístupu při manipulaci s pacienty/klienty a jejich přesunech, včetně použití vhodných zařízení, jako jsou stropní zvedáky, pasivní a aktivní podlahové zvedáky a pomůcky pro polohování a přesuny, může pomoci snížit četnost úrazů pečujících osob a přispět ke zdravějším výsledkům osob postižených problémy s mobilitou. Související přínosy pro organizace v oblasti nákladů jsou zřejmé, nicméně z hlediska dosažení úspěchu existují přesvědčivé důkazy o tom, že nasazení jednoho či více zařízení musí jít v ruku v ruce s výběrem správného typu vybavení v dostatečném počtu a na vhodná místa spolu s programem vzdělávání, podpory a financování v rámci celé organizace.

Stáhnout Souhrn klinických důkazů pro manipulaci s pacienty/klienty

Stáhnout
Pomáháme Vám vytvářet bezpečné a efektivní prostředí pro práci i péči

Na základě validovaných externích důkazů i nejnovějších doporučených postupů Vám POSOUZENÍ ARJO INSIGHT poskytne objektivní doporučení o typu a počtu vybavení potřebného k podpoře mobility a efektivity pracovních postupů při současném snížení rizika přetěžování a poranění pečujících osob.

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Arjo_Book a demonstration_Slim 02.jpg

Odkazy

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2nd Edition

2. Collins JW, et al. Inj Prev 2004; 10(4):201-211

3. Matz M, 2019. Patient Handling and Mobility Assessments: A White Paper Second Edition

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities – United States, 2012–2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Vol. 64. No. 15

5. Alamgir H, Yu S, Fast C et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).