Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Kennis / Arjo Blog / Voorkoming van letsel bij zorgverleners: Hoe verrijdbare tilliften en plafondliften kunnen helpen

Voorkoming van letsel bij zorgverleners: Hoe verrijdbare tilliften en plafondliften kunnen helpen


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Routinematige zorgtaken zouden zorgverleners niet in gevaar mogen brengen. Zorgverleners voeren de hele dag door transfer-, verplaatsings- en hygiënetaken uit. Als deze essentiële zorgtaken niet met de juiste hulpmiddelen, zorgprocessen en vaardigheden worden uitgevoerd, kunnen zorgverleners risico lopen op musculoskeletale aandoeningen en letsel. Het wordt aanbevolen om de juiste mechanische hulpmiddelen te gebruiken die de veiligheid van de zorgverlener kunnen verbeteren en de hoge kosten gerelateerd aan letsel bij de zorgverlener kunnen beperken.¹

“Mechanische liften verminderen de drukkrachten op de rug van verplegend personeel gemiddeld met 60%"²

Maxi Move® verrijdbare tillift met tillaken

Het gebruik van verrijdbare tilliften, zoals de Maxi Move,  kan werkgerelateerd letsel verminderen. Als de zorgvrager klaar is voor transfers vanuit bed, kan daarvoor in eerste instantie een actieve tillift worden ingezet, totdat staande transfers met persoonlijke hulp naar de stoel mogelijk zijn. Geschikte transferhulpmiddelen en een goede stoel zijn van fundamenteel belang om deze doelstelling te behalen en ervoor te zorgen dat zorgvragers op verschillende niveaus veilig rechtop kunnen zitten. Het gebruik van mechanische tilhulpmiddelen (naast andere hulpmiddelen voor transfers van zorgvragers) is essentieel in elk programma voor transfers van zorgvragers of het voorkomen van letsel bij zorgverleners³

 

UIT EEN BIOMECHANISCH LABORATORIUMONDERZOEK EN EEN PSYCHOFYSISCHE EVALUATIE BLEEK DAT TILLIFTEN²:

 

 

  • de drukkrachten op de rug van verplegend personeel naar schatting met 60% verminderen
  • 66% van de tilactiviteiten per transfer overbodig maken
  • het gevoel van comfort en veiligheid bij de zorgvragers doen toenemen, in vergelijking met handmatige transfers

Deze verschuiving houdt verband met werk- en zorgefficiëntie en kostenbesparing¹. Uit een studie van het Occupational Health Safety Network is gebleken dat van de 62% letsels waarbij melding werd gemaakt van tilhulpmiddelen, bijna 83% van de letsels werd veroorzaakt doordat de tilhulpmiddelen niet werden gebruikt, terwijl slechts 18% van de letsels optrad terwijl de hulpmiddelen wel werden gebruikt⁴.

 
Maxi Sky® 2 plafondlift met tillaken

Uit de resultaten van een onderzoek naar biomechanische belasting is gebleken dat de bediening van plafondliften, zoals de Maxi Sky 2,  lagere krachten vereist dan verrijdbare tilliften. Tevens bleek dat zorgverleners in een thuiszorgomgeving over een plafondlift zouden moeten kunnen beschikken om het risico op letsel te beperken5.

“Het is van cruciaal belang om bij de planning van een zorginstelling vroegtijdig te bepalen of plafondliften noodzakelijk zijn, vanwege de installatievereisten die voor dergelijke hulpmiddelen gelden.”

Ruimte-aspecten met betrekking tot het inzetten van veilige hulpmiddelen voor de transfers van zorgvragers kunnen ook worden aangepakt met plafondliften, doordat plafondliften minder ruimte vereisen dan passieve verrijdbare tilliften.

Er vindt een verschuiving plaats naar het gebruik van plafondliften om aan de groeiende populatie van afhankelijke zorgvragers tegemoet te komen en de arbeidsveiligheid en efficiëntie van zorgverleners tijdens het zorgproces te waarborgen. Efficiënt werken met een verminderde beschikbaarheid van zorgverleners staat in veel Europese landen zoals Duitsland, het VK en Nederland hoog op de agenda. Werkefficiëntie is mogelijk dankzij het gebruik van plafondliften en banden voor liggend tillen, en het aantal benodigde zorgverleners is significant verminderd.

“Transfers van zorgvragers met behulp van een veelzijdige aanpak, waaronder het gebruik van de juiste hulpmiddelen zoals plafondliften, passieve en actieve verrijdbare tilliften en hulpmiddelen voor verplaatsingen en transfers, kunnen letsels bij zorgverleners helpen beperken.”

Werkgerelateerde letsels bij zorgverleners als gevolg van transfers van zorgvragers komen vaak voor. Transfers van zorgvragers met behulp van een veelzijdige aanpak, waaronder het gebruik van de juiste hulpmiddelen zoals plafondliften, passieve en actieve verrijdbare tilliften en hulpmiddelen voor verplaatsingen en transfers, kunnen letsels bij zorgverleners helpen beperken en positievere resultaten voor zorgvragers met mobiliteitsproblemen bevorderen. De daaraan verbonden kostenvoordelen voor de organisatie worden onderkend, maar om succesvol te zijn, is er meer nodig. Er is overweldigend bewijs dat de implementatie van hulpmiddelen alleen succesvol kan zijn als het juiste type hulpmiddel in voldoende aantallen en op de juiste locaties beschikbaar is en wordt gecombineerd met een organisatiebreed programma voor opleiding, ondersteuning en financiering.

Samenvatting van klinisch bewijsmateriaal inzake transfers van zorgvragers downloaden

Downloaden
Wij ondersteunen u bij het creëren van veilige en efficiënte werk- en zorgomgevingen

Op basis van gevalideerd extern bewijsmateriaal en de meest recente richtlijnen biedt de INZICHTBEOORDELING VAN ARJO u een objectieve leidraad voor het type en aantal hulpmiddelen die nodig zijn om de mobiliteit en de efficiëntie van de workflow te bevorderen, terwijl het risico op overbelasting en letsel voor uw zorgverleners wordt verminderd.

Plan een demonstratie van onze transferoplossingen

Ontdek de voordelen van onze transferoplossingen met een demonstratie door een praktijkspecialist van Arjo. Klik hier om een demonstratie aan te vragen.

Een demonstratie/proef aanvragen

Literatuur

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2e editie

2. Collins JW, et al. Inj Prev 2004; 10(4):201-211

3. Matz M, 2019. Patient Handling and Mobility Assessments: A White Paper Second Edition

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities - United States, 2012-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Vol. 64. Nr. 15

5. Alamgir H, Yu S, Fast C et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577