You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ondernemings-bestuur

Ondernemingsbestuur van Arjo

Het ondernemingsbestuur van Arjo is gebaseerd op de Zweedse wetgeving, de statuten van Arjo, de Zweedse Code of Corporate Governance ('de code') en het Rule Book for Issuers van Nasdaq Stockholm, evenals op andere relevante regelgeving en aanbevelingen.

De code gaat uit van het principe 'naleven of motiveren', wat betekent dat ondernemingen niet verplicht zijn om altijd elke regel van de code toe te passen, maar de vrijheid hebben om alternatieve oplossingen te kiezen die beter aansluiten op de specifieke omstandigheden van de onderneming, mits ze elke afwijking melden, de alternatieve oplossing beschrijven en de redenen voor de afwijking toelichten. Afwijkingen van de code worden gemeld in de jaarverslagen over ondernemingsbestuur van het bedrijf.