You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Remuneratie

Volgens de Zweedse vennootschapswet moeten de aandeelhouders op de algemene vergadering richtlijnen aannemen met betrekking tot de beloning van de CEO en andere hogere leidinggevenden.

Hieronder vindt u de richtlijnen die zijn aangenomen door de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 30 augustus 2017. 

Ze omvatten de richtlijnen die betrekking hebben op het groepsmanagement en andere kaderleden van de Groep die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de CEO. De richtlijnen zijn van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten na het besluit van de algemene vergadering om deze richtlijnen goed te keuren en tot de algemene vergadering besluit over nieuwe richtlijnen.

Remuneratierichtlijn