Odměňování

Podle švédského zákona o obchodních společnostech přijímají akcionáři na valné hromadě pokyny ohledně odměňování CEO a dalších členů nejvyššího managementu.

Níže uvádíme pokyny přijaté mimořádnou
valnou hromadou konanou 30. srpna 2017. 

Tyto pokyny se týkají osob, které patří do managementu skupiny, jakož i dalších nejvyšších manažerů ve skupině, kteří jsou přímo podřízeni CEO. Pokyny se vztahují na smlouvy uzavírané po přijetí rezoluce valné hromady o těchto pokynech a pouze do doby, kdy valná hromada přijme nové pokyny.

Pokyny ohledně odměňování