You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Odměňování

Podle švédského zákona o obchodních společnostech přijímají akcionáři na valné hromadě pokyny ohledně odměňování CEO a dalších členů nejvyššího managementu.

Níže uvádíme pokyny přijaté mimořádnou
valnou hromadou konanou 30. srpna 2017. 

Tyto pokyny se týkají osob, které patří do managementu skupiny, jakož i dalších nejvyšších manažerů ve skupině, kteří jsou přímo podřízeni CEO. Pokyny se vztahují na smlouvy uzavírané po přijetí rezoluce valné hromady o těchto pokynech a pouze do doby, kdy valná hromada přijme nové pokyny.

Pokyny ohledně odměňování