Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení / Odměňování

Odměňování

Podle švédského zákona o obchodních společnostech přijímají akcionáři na valné hromadě pokyny ohledně odměňování CEO a dalších členů nejvyššího managementu.

Níže uvádíme pokyny přijaté mimořádnou
valnou hromadou konanou 30. srpna 2017. 

Tyto pokyny se týkají osob, které patří do managementu skupiny, jakož i dalších nejvyšších manažerů ve skupině, kteří jsou přímo podřízeni CEO. Pokyny se vztahují na smlouvy uzavírané po přijetí rezoluce valné hromady o těchto pokynech a pouze do doby, kdy valná hromada přijme nové pokyny.

Pokyny ohledně odměňování

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).