Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro speciální péči

Galerie mobility pro speciální péči

Galerie mobility pro speciální péči zahrnuje mladší osoby, které žijí ve specializovaných zařízeních asistovaného bydlení. Může se jednat o děti a mladistvé, kteří jsou žáky anebo studenty speciálních vzdělávacích zařízení, případně mohou žít v rodinných jednotkách ve svém vlastním domově.
circle7_555px.jpg

Seznamte se s pacienty/klienty

Pacienti či klienti v galerii mobility pro speciální péči představují osoby, kteří mohou trpět fyzickými, psychosociálními anebo kognitivními poruchami a mohou vyžadovat fyzickou i sociální podporu. Jejich budoucí vyhlídky závisejí na jejich schopnosti a také na nabízených možnostech, proto se ošetřující personál musí zaměřit na poskytování personalizované péče, která podpoří a zachová jejich mobilitu.
Albert SC_500x700.jpg

Albert

Tento pacient/klient je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby, může však potřebovat dodatečnou oporu pro udržení rovnováhy.
Barbara SC_500x700.jpg

Barbara

Tato pacientka/klientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a potřebná pomoc obvykle nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.
Carl SC_500x700.jpg

Carl

Tento pacient/klient není schopen provádět denní aktivity bez pomoci, je však schopen se na jejich výkonu podílet nebo dokáže část aktivity provést samostatně.
Doris SC_500x700.jpg

Doris

Tato pacientka/klientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Emma SC_500x700.jpg

Emma

Tato pacientka/klientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se aktivně podílet na poskytované péči či přesunech.
positive8_500x700v3.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Přejít do sekce materiálů ke stažení
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).