Galerie mobility pro speciální péči

Galerie mobility pro speciální péči zahrnuje mladší osoby, které žijí ve specializovaných zařízeních asistovaného bydlení. Může se jednat o děti a mladistvé, kteří jsou žáky anebo studenty speciálních vzdělávacích zařízení, případně mohou žít v rodinných jednotkách ve svém vlastním domově.

circle7_555px.jpg

Seznamte se s pacienty/klienty

Pacienti či klienti v galerii mobility pro speciální péči představují osoby, kteří mohou trpět fyzickými, psychosociálními anebo kognitivními poruchami a mohou vyžadovat fyzickou i sociální podporu. Jejich budoucí vyhlídky závisejí na jejich schopnosti a také na nabízených možnostech, proto se ošetřující personál musí zaměřit na poskytování personalizované péče, která podpoří a zachová jejich mobilitu.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení