You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pumpy na prevenci VTE

Pumpy na prevenci VTE

Pumpy a návleky IPC představují bezpečnou a efektivní metodu prevence žilní tromboembolie (VTE) založenou na napodobování přirozené činnosti těla.

VTE je choroba, která zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Pumpy IPC pomáhají zmírňovat ne jeden, ale dva z rizikových faktorů spojených s rozvojem VTE: žilní stáze a zvýšenou srážlivost krve. Cyklus nafukování–vyfukování v rámci terapie IPC simuluje pumpovací účinky stehna, lýtka a chodidla při běžné chůzi s ohledem na objem i rychlost proudění krve, čímž se eliminují žilní stáze a napodobuje účinek přirozeného pohybu svalu(1). To má značné přínosy pro ležící klienty: snižování žilní hypertenze, proplachování žilních záklopek, kde se předpokládá tvorba trombů, a snižování intersticiálních otoků(2). IPC zaručuje dvojí hematologický přínos potlačení aktivace prokoagulačních faktorů a zvyšování celkové fibrinolýzy(3). Tato mechanická metoda prevence VTE nepředstavuje žádné riziko krvácení a může být používána jako doplněk farmakologických metod za účelem zvýšení účinnosti u vysoce rizikových klientů. Zavedená a celosvětově uznávaná značka Flowtron® je v posledních 30 letech neustále vyvíjena a přináší účinné výrobky pro prevenci VTE. Za tuto dobu byla provedena řada nezávislých mezinárodních studií srovnávajících systém prevence VTE společnosti Arjo s jinými metodami prevence VTE: Výsledky ukazují, že terapie IPC Flowtron představuje cenově výhodnou metodu prevence VTE vylučující vedlejší účinky, jako je např. krvácení. Klinické studie systémů Flowtron IPC společnosti Arjo na prevenci VTE konzistentně ukazují nízký výskyt DVT u vysoce rizikových skupin(4).

Reference
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery; 239(2): 162–171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of intermittent pneumatic compression on the arterial and venous system of the lower limb: a review. Journal of Tissue Viability. 2002; 12(2): 58–65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA a kol. (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamic effects of intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44(5): 1039–1045.

4. DVT rate collated from published results relating to Flowtron studies, including blood flow, fibrinolytic and compliance studies: 1992–2007.