You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

VTE pumper til forebyggende behandling

VTE pumper til forebyggende behandling

IPC-pumper og manchetter efterligner det, kroppen gør naturligt, og er en sikker og effektiv metode til forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE).

VTE er en sygdom, der omfatter både DVT (dyb venetrombose) og PE (pulmonær emboli). IPC-pumper bidrager til at afhjælpe ikke én, men to af de risikofaktorer, der er relateret til udviklingen af VTE: venøs stase og hyperkoagulation. Oppustnings/tømnings-cyklussen i IPC-behandlingen efterligner den normale pumpefunktion i lår, læg og fod under gang, hvilket øger både volumen og hastigheden af blodgennemstrømningen samt eliminerer venøs stase og efterligner effekten af den naturlige muskelpumpefunktion (1). Det er til fordel for immobile plejemodtagere, da det reducerer venøs hypertension, udtømmer hjerteklaplommer, hvor tromber menes at være opstået, og reducerer interstitielle ødemer (2). IPC giver dobbelte hæmatologiske fordele ved at hæmme aktivering af prokoagulant og forbedre global fibrinolyse (3). Denne mekaniske metode til forebyggelse af VTE indebærer ingen risiko for blødning og kan anvendes som supplement til farmakologiske metoder for at øge effektiviteten hos højrisikoplejemodtagere. Det veletablerede og globalt anerkendte varemærke Flowtron® er konstant blevet udviklet i løbet af de seneste 30 år, hvilket har resulteret i flere effektive produkter til forebyggelse af VTE. I årenes løb har en række uafhængige internationale kliniske undersøgelser sammenlignet Arjo Flowtron VTE-profylaksesystemer med andre metoder til forebyggelse af VTE. Resultaterne viser, at Flowtron IPC-behandling udgør en omkostningseffektiv metode til forebyggelse af VTE, samtidig med at man undgår bivirkninger såsom blødning. Kliniske undersøgelser af Arjos Flowtron IPC-systemer til forebyggelse af VTE har konsekvent vist lave forekomster af DVT i højrisikogrupper (4).

Referencer
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery; 239(2): 162-171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of intermittent pneumatic compression on the arterial and venous system of the lower limb: a review. Journal of Tissue Viability. 2002; 12(2): 58-65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA et al (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamic effects of intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44(5): 1039-1045.

4. DVT rate collated from published results relating to Flowtron studies, including blood flow, fibrinolytic and compliance studies: 1992-2007.